• Medicijnen

Aantal overstappers van zorgverzekering in Utrechtse Heuvelrug hoger dan het landelijk gemiddelde

Advertorial

Op 12 november gaat het zorgseizoen weer van start. Het kabinet en de zorgverzekeraars hebben dan bepaald wat er gaat veranderen aan het eigen risico, de vergoedingen en de zorgpremies. De hoogte van de zorgpremie is afhankelijk van het basispakket, ook wel de basisverzekering. Dit pakket wordt ieder jaar herzien en op basis van deze herziening passen zorgverzekeraars de premies van hun zorgverzekeringen aan.

Sinds 2016 is het eigen risico gelijk gebleven en dit zal het komende jaar zo blijven. De basisverzekering is uitgebreid met onderstaande aanvullingen:

  • Hulp bij ernstig overgewicht: Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
  • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste sessie vergoed
  • Er is een ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer bij noodzakelijk onderzoek.

Zorgtoeslag
Niet alleen de zorgpremies veranderen, ook de zorgtoeslag stijgt komend jaar. Voor het nieuwe jaar wordt rekening gehouden met een jaarlijkse premiestijging van 124 euro. Om de zorgtoeslag te berekenen heeft het kabinet ook een inschatting gemaakt van de nieuwe zorgpremies. Voor een eenpersoonshuishouden stijgt de zorgtoeslag met maximaal 94 euro per jaar. Voor een meerpersoonshuishouden stijgt de toeslag met maximaal 281 euro per jaar.

Overstappers in Utrechtse Heuvelrug
Uit een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat, in het zorgseizoen van 2018, plusminus 5,7% van Nederlanders over is gestapt van zorgverzekering
Voor Utrechtse Heuvelrug geldt dat 7,5% van de inwoners over is gestapt. Dit percentage ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 5,7% overstappers. De reden dat mensen overstappen van zorgverzekering, is dat hun huidige zorgverzekeraar niet meer de goedkoopste is, dat zij een ander zorgpakket willen of beide. Zo kan het zijn dat je zorgpakket dit jaar perfect is, maar dat je volgend jaar andere zorgbehoeftes hebt. Sommige producten of diensten worden wellicht niet meer vergoed, of er is een andere zorgverzekeraar die goedkoper is voor een specifiek zorgpakket. Genoeg reden om even te controleren of het beter en goedkoper kan voor het volgende jaar!

 bron: Overstappen.nl