• Wethouder Chantal Broekhuis en buurtsportcoach Ruben Buist wisselen ballen uit.

    Wilco Willemse

Buurtsportcoach zoekt verbinding

HEUVELRUG Utrechtse Heuvelrug maakt gebruik van de landelijke buurtsportcoachregeling. Het rijk stelt een subsidie beschikbaar die de gemeente gebruikt om te investeren in sport en gezondheid. De uitvoering heeft de gemeente ondergebracht bij Bureau Sportimpuls uit Amersfoort. Zij werken met sportprofessionals, stagiairs en maatschappelijke partners om de vooraf gestelde doelen te halen. De activiteiten vinden vooral plaats bij sportverenigingen, bij scholen en kinderdagverblijven en met senioren of mensen met een beperking.

Wilco Willemse

Wethouder Chantal Broekhuis heeft samen met haar collega Hans Waaldijk en hun medewerkers een plan opgesteld met de buurtsportcoaches: ,,We proberen vooral kwetsbare doelgroepen te bereiken. Zoals kinderen met overgewicht, mensen met een beperking of senioren", aldus Broekhuis. ,,Zij kunnen een steuntje in de rug, wat extra motivatie of gewoon goede begeleiding goed gebruiken. Ik ben er van overtuigd dat sport een prima middel is om je lichamelijk en mentaal gezond te krijgen en te houden."

SPORTIEF EN GEZOND Er is een team van negen buurtsportcoaches actief in de gemeente. Hun teamleider is Ruben Buist: ,,Ons team werkt onder de naam 'Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond'. Elk van mijn collega's heeft een specialisatie. En met elkaar kunnen we het hele spectrum aan activiteiten uit het plan uitvoeren. Eigenlijk is de gemeente onze opdrachtgever en met elkaar bepalen we het programma en checken we of alles naar wens wordt uitgevoerd. We sluiten aan bij de vragen die bij ons komen. Zo begeleiden we scholen die de Daily Mile (elke dag een kwartiertje rennen, red.) willen inzetten en helpen we sportverenigingen om een gezonde sportkantine te realiseren. We ontwikkelen ook onze eigen activiteiten, zoals de sportspeeltuin in Leersum en Amerongen, Bewegen op recept vanuit de Bosrand in Driebergen en Sportkanjers als methode voor sociaal emotionele ontwikkeling tijdens de gymles."

KANTOOR Maandelijks stemt Buist de voortgang af met de beleidsmedewerkers sport en gezondheid van de gemeente: ,,Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we bijsturen of inspringen op actuele vragen. Ook met het team hebben we regelmatig overleg om te kijken hoe het gaat. Rondje langs de velden noemen we dat. We zijn heel blij dat we sinds januari een eigen kantoorruimte hebben in De Binder in Leersum waar we met elkaar of anderen kunnen afspreken."

JEUGDSPORTFONDS Wethouder Broekhuis ziet ook een duidelijke meerwaarde in het programma van de buurtsportcoaches als het gaat om de problemen in onderwijs, jeugdzorg en WMO: ,,Sport is een prima middel om allerhande problemen te lijf te gaan. Denk aan eenzaamheid, overgewicht, pesten en achterstand bij motorische ontwikkeling. In het programma zijn interventies opgenomen om dat aan te pakken en ik zie mooie resultaten. Onze gemeente is een JOGG-gemeente, dat staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De regie daarvan ligt ook bij Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond. The Daily Mile en gezonde sportkantine zijn voorbeelden van interventies die daar bij horen. Maar er is ook veel contact tussen JOGG en de GGD om scholen te begeleiden naar het certificaat 'Gezonde School'. Ook is dit team de intermediair voor het Jeugdsportfonds, waarmee we gezinnen kunnen helpen die de financiële middelen niet hebben om kinderen te laten bewegen. Zij helpen ouders of verenigingen bij de aanvraag en dat is heel waardevol."