• Wethouder Hans Waaldijk

    Harrie Swarte

Opvang kwetsbare mensen nog tot 2024 in Utrecht

HEUVELRUG De opvang en huisvesting van Heuvelruggers met psychische of psychosociale problemen blijft nog zeker vier jaar in handen van de stad Utrecht. Weliswaar wordt die taak in 2022 wettelijk overgeheveld naar de gemeenten, maar volgens zorgwethouder Hans Waaldijk (Open) is het niet haalbaar om in elk dorp of zelfs de hele gemeente aparte voorzieningen voor de doelgroep van kwetsbare mensen te realiseren. 

Michiel Swaaij

AMBULANT In ggz-instellingen is steeds minder plek voor psychisch kwetsbare mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Als gevolg van het landelijke beleid, moeten kwetsbare mensen het in een eigen woning met ambulante hulpverlening redden. Volgens Waaldijk vraagt dat veel inzet en expertise van de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties. Ook moeten medewerkers en vrijwilligers worden geschoold en begeleid. 

REGIONAAL PLAN De doelgroep van inwoners die een beschermde woonomgeving nodig hebben, is relatief klein. Daarom wil Waaldijk samen met andere gemeenten in de regio op zoek naar de juiste schaalgrootte voor zelfstandige woonvoorzieningen. Daarbij wordt ook gekeken naar combinaties van doelgroepen. Afgelopen week heeft Waaldijk alvast een regionaal plan voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar de gemeenteraad gestuurd.