• Edith Hazelzet

Leersumse apotheek roept op: 'Hamster geen medicijnen'

LEERSUM Apotheek 'De Drie Leliën' in het Leersumse winkelcentrum ziet sinds de uitbraak van het coronavirus de vraag naar medicijnen sterk toenemen. Apotheker Klaas Kooistra vraagt Leersumers nadrukkelijk om herhaalrecepten niet vervroegd in te dienen en het bezoek aan de apotheek zo veel mogelijk te beperken. De minister van Volksgezondheid, Bruno Bruins, riep eerder deze week al op om geen voorraden van medicijnen aan te leggen. Hierdoor kunnen tekorten ontstaan voor andere mensen die ze op dit moment echt nodig hebben.

Edith Hazelzet

Apotheken, drogisterijen, groothandels en de overheid maakten 17 maart afspraken om te voorkomen dat Nederlanders medicijnen hamsteren. De verkoop van paracetamol werd gemaximeerd tot drie verpakkingen per klant, zodat het voor iedereen beschikbaar blijft. Voor receptgeneesmiddelen geldt dat de gebruikelijke hoeveelheden meegegeven worden, maar dat er niet door cliënten extra bijbesteld mag worden. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vond de voorzorgsmaatregelen nodig, om te ondervangen dat mensen met lege handen komen te staan. De uitbraak van het coronavirus heeft volgens het CBG nog niet geleid tot een tekort aan geneesmiddelen. 

GENOEG VOORRADEN Ondanks de aandacht voor deze maatregelen in de media merkt apotheker Klaas Kooistra dat cliënten alsnog proberen een voorraad van hun medicijnen aan te leggen door vervroegd herhaalrecepten in te dienen. ,,Mensen willen zekerheid hebben, maar hamsteren is echt niet nodig. In de groothandels zijn nu medicijnen voorradig voor meerdere maanden. Als we met elkaar op het juiste moment geneesmiddelen ophalen, is er op elk moment voor iedereen voldoende."

ZORGVRAAG Het is sinds een paar dagen volgens Kooistra 'loeidruk' in de Leersumse apotheek. ,,De zorgvraag is toegenomen vanuit de cliënten en ook krijgen we nu veel vragen die normaal gesproken door de huisarts worden beantwoord. Die hebben het echter te druk om iedereen te woord gestaan. Wat we kunnen beantwoorden, doen we. We kunnen het tot nu toe bolwerken, maar op een echte piekbelasting zit niemand te wachten. Wie voor twee tot drie weken medicijnen in huis heeft, zit goed."

BEPERK APOTHEEKBEZOEK In de apotheek zijn verschillende maatregelen merkbaar naar aanleiding van het coronavirus. Er zijn kratten geplaatst voor de uitgiftebalies om 1,5 meter afstand te garanderen tussen personeel en cliënten. Plexiglazen afscheidingen volgen binnenkort. Elke twee uur worden de balies en alles wat cliënten aanraken gedesinfecteerd. Kooistra roept op om het bezoek aan de apotheek te beperken tot het minimum. ,,Elk contactmoment is er weer één. Kom dus alleen als het echt nodig is, en houd voldoende afstand tot elkaar en onze medewerkers."

En kom ook op het juiste moment, vervolgt Kooistra: ,,Te vroeg komen om medicijnen op te halen, verstoort onze processen. We hebben een prima werkende berichtenservice. Via een mail, app of sms krijgen cliënten te horen dat hun geneesmiddelen klaar liggen. Dat is doorgaans na 15.00 uur. Het is dus efficiënter en veiliger voor iedereen om even een berichtje af te wachten."

Voor desinfecterende handgel of mondkapjes hoeven mensen niet naar de apotheek te komen. ,,Die zijn er niet. Paracetamol wordt wel geleverd, maar onregelmatig dus bel even of we het hebben in plaats van langs te komen." Mensen met symptomen van het coronavirus COVID-19 wordt verzocht niet langs te komen maar de apotheek te bellen. ,,Zo voorkomen we eventuele besmettingen, want als ons personeel ziek zou worden, zijn we verder van huis. "

BEZORGEN Behalve de vraag naar medicijnen nam ook de vraag naar bezorgen toe. ,,Met name op dit punt stuitten we op onbegrip. Mensen willen hun huis niet meer uit, maar dat zou betekenen dat een ander er wel uit moet, want we kunnen niet ineens bij iedereen bezorgen. Op onze vaste bezorgadressen wordt sowieso geleverd, en daarnaast in acute gevallen." Kooistra roept mensen op hun sociale netwerk aan te spreken om medicijnen voor hen op te halen, als dat nodig is. ,,En dus pas na een berichtje van ons dat ze klaar staan."

Label:

Coronavirus