• Amerongse Eva Smit is als geestelijk verzorger betrokken bij de opzet voor het centrum voor levensvragen

    Bron: Eva Smit

'Iedereen worstelt wel eens met vragen'

AMERONGEN Normaal wordt geestelijke verzorging vooral geboden bij zorg- en detentiecentra. Maar het ministerie van volksgezondheid heeft extra geld vrijgemaakt om ook geestelijke verzorging aan huis mogelijk te maken. Passend bij de wens om opnames zo kort mogelijk te laten zijn en senioren zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. Voor Amerongen, Leersum en Overberg wordt die zorg straks geleverd door 'Centrum voor levensvragen in de vallei'.

Wilco Willemse

Er wordt hard gewerkt voor de officiële aftrap op 9 december. Eén van de zes projectmedewerkers is Amerongse Eva Smit, eerder jaren werkzaam als geestelijk verzorger in Amsterdam: ,,Bij geestelijke verzorging denken veel mensen meteen aan vragen vanuit geloof, maar dat is een verkeerd beeld. Iedereen worstelt wel eens met vragen. Ook hoeven die vragen niet per sé te spelen tijdens het einde van iemands leven. Elke gebeurtenis of worsteling kan aanleiding zijn voor het bieden van geestelijke zorg."

GEEN VERWIJZING Het projectteam is bezig om in het reeds bestaande netwerk te komen en naamsbekendheid op te bouwen. Smit: ,,Zo is er al een netwerk 'palliatieve zorg', zijn er dorpsteams ingericht, bestaat thuiszorg al en wordt ook geestelijke verzorging gegeven via kerken en hospices. Ons team is er straks om ondersteuning te bieden en extra zorg te hebben voor de doelgroep. Het 'Centrum voor levensvragen' is bereikbaar voor iedereen met een hulpvraag, ook voor een ander. Er is geen verwijzing nodig en de begeleiding is door de verstrekte subsidie gratis. In ons team zijn 12 geestelijk verzorgers met elk hun eigen achtergrond. In het eerste contact wordt gezocht naar de juiste match."

Kijk voor meer informatie op www.netwerkpalliatievezorg.nl/geldersevallei/geestelijke-verzorging of bel het centrum voor levensvragen op tel. 06-10206855.