• Corina Blommendaal

Femke van Trier neemt afscheid van Stichting MeeleefGezin

DOORN Wat veel mensen zich moeilijk voor konden stellen, gebeurt toch. De oprichtster, drijvende kracht en doorzetster Femke van Trier neemt per 1 januari 2020 afscheid van haar 'kindje' Stichting MeeleefGezin. Wat ze in 2012 achter de keukentafel oprichtte, is inmiddels uitgegroeid tot vele matches en een zinvolle bijdrage aan het welzijn van gezinnen. Door gezinnen die het nodig hebben hulp te bieden in de vorm van een ander gezin.

Corina Blommendaal

Waar vroeger beweerd werd dat kinderen vooral geen aandacht en liefde nodig hadden, zodat ze zich tot stevige volwassenen zouden vormen die opgewassen zouden zijn tegen de maatschappij, is ruimschoots bewezen dat het tegendeel waar is. Tijdens het afscheid van Van Trier, hield prof. dr. Hedwig van Bakel een lezing over het belang van een goede, veilige hechting tussen kinderen en hun ouders. Zij is bijzonder hoogleraar Infant Mental Health aan Tilburg University en haar onderzoek richt zich voornamelijk op ouder-kind interacties en risicogroepen.

Van Bakel benadrukt hoe waardevol de rol van Van Trier is bij het zichtbaar maken van de problematiek die bij veel gezinnen voordoet. ,,Namelijk dat als er hulp nodig is, gezinnen hier niet om durven te vragen, met alle gevolgen van dien. Terwijl bij hulp uithuisplaatsing worden voorkomen, wat voor alle partijen beter is."

GOEDE RELATIES Van Bakel werkt in de praktijk én doet onderzoek dus kan zeker iets vertellen over de problematiek waar men binnen MeeleefGezin vaak tegenaan loopt. ,,Het eerste jaar is bepalend voor het wel of niet slagen van een veilige hechting. In feite kan iedereen het beste opgroeien in een warm nest met goede relaties met ouders of verzorgers, waarbij goede geborgenheid centraal staat", zegt zij.

,,Bij problemen is aandacht voor de ouders en de kinderen belangrijk. Eigenlijk zou je met z'n allen aan de keukentafel moeten zitten en het sociale netwerk erbij betrekken. Dan krijg je betere oplossingen dan wanneer iedereen in verschillende instellingen wordt behandeld."

VERDER DAN ZWANGERSCHAPSADVIEZEN Natuurlijk is het inmiddels bekend dat het niet verstandig is alcohol te drinken, te roken of te veel stress te hebben tijdens de zwangerschap. Maar aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en relaties ontbreekt nog te vaak. Op dit moment heeft maar liefst één op de zeven kinderen een probleem waar hulp voor nodig is. ,,Dat kan veel oorzaken hebben en hoe kleiner het kind is, hoe moeilijker het te achterhalen is" zegt Van Bakel. ,,Veel huilen, veel boos zijn, slecht eten en slapen kunnen allerlei aanwijzingen zijn voor problematiek. De belangrijkste basis is de relatie tussen ouders/verzorgers en kinderen, waarbij veiligheid en vertrouwen centraal staat. Als dit uitblijft, is de kans op onveilige hechting en basis groot, wat vaak gevolgen heeft op de ontwikkeling van het kind."

TOEKOMSTWENS Na de lezing spreekt Van Trier de wens uit dat haar opvolger Peter Scholten, samen met het nieuwe bestuur en de Raad van Advies een verder groeiend succes maken van MeeleefGezin. ,,Onze Stichting is geen doel op zich. Als we te strategisch blijven kijken, denken en doen, uit angst dat een ander het zal blokkeren, negeren of beconcurreren, dan bereik je elkaar niet. Er ligt nu een prachtig werkmodel, waarmee de stichting verder kan. Er moeten nog heel wat paden worden bewandeld, waarbij de politieke input benut zal moeten worden om de mensen waar het om gaat tot steun te kunnen zijn vanaf het prilste begin, namelijk de foetus. En dat is de inhoud die voorop moet staan in MeeleefGezin. Ik wens mijn opvolgers veel succes en wijsheid toe en wil iedereen bedanken voor hun geduld met mij en ook voor alles wat ik van iedereen heb mogen leren."

Meer informatie is te vinden op www.meeleefgezin.nl