• Edith Hazelzet

Woedende Vestiahuurders beraden zich op vervolgstappen

LEERSUM De gemoederen liepen maandagavond hoog op tijdens de bijeenkomst in SCC De Binder voor de huurders van de 244 Vestiawoningen in Leersum. Vestia was niet vertegenwoordigd en wethouder Rob Jorg was verhinderd. Henny van de Ven, beleidsadviseur bouwen & wonen van de gemeente, nam zijn plaats in.

Edith Hazelzet

Voor de kerstdagen werden de leden van de bewonerscommissie nog door Vestia verrast met een presentje. Wilma Peterse vertelt: ,,Ineens stond de wijkcoördinator voor de deur. Volgens hem besefte Vestia dat ze Leersum een beetje links hadden laten liggen, en hij benadrukte dat ze blij zijn met de goede samenwerking met ons. Ik kon dat wel waarderen." Toch nam Vestia de uitnodiging om bij de huurdersavond aanwezig te zijn niet aan. ,,We kregen als reactie dat zij de vragen van boze mensen niet konden beantwoorden, aangezien ze op dit moment niets kunnen veranderen aan de situatie."

LEEGSTAND Intussen is het de commissie niet ontgaan dat een groeiend aantal Vestiawoningen in Leersum langdurig leeg staat. ,,Het gaat op dit moment om zes woningen. Uit navraag bij Vestia bleek dat deze opgeknapt moeten worden voor een bedrag van meer dan 5500 euro, wat een grens is. Daarboven is intern toestemming nodig en moet er bovendien gezocht worden naar budget. Zo wordt het probleem volgens ons alleen maar groter. Vestia loopt inkomsten mis en woningen staan leeg in deze tijd van ontzettende woningnood," aldus Peterse. ,,We hebben ook een nieuwe trend gesignaleerd zoals in Maarn waar een woning met zwaar achterstallig onderhoud voor een huur van 300 euro werd aangeboden, mits de huurder zelf investeerde in het opknappen. Dat geld ben je dus allemaal kwijt, als je eruit gaat."

OVERGELEVERD Er waren 49 aanmeldingen voor de huurdersbijeenkomst op maandagavond, maar uiteindelijk zat er tachtig man. De bewonerscommissie deed verslag van de uitkomsten van de enquête, die zij voor de zomer van 2019 hield onder de Leersumse huurders van Vestia. Een aantal van hen meldde hun problemen ter plekke voor het eerst. De enquête had hen nooit bereikt. Een huurder had al geruime tijd ratten in de spouwmuur, en een ander een langdurige lekkage. ,,Hun gemeenschappelijke ervaring was, dat Vestia en aannemers naar elkaar verwijzen en dat er weinig opgelost wordt. Daadkrachtige aansturing vanuit Vestia ontbreekt ten ene male. Je bent overgeleverd aan de goede wil of luimen van onderaannemers," vat de commissie samen.

EMOTIONEEL Door de uitwisseling van frustrerende ervaringen raakten de gemoederen maandag steeds meer verhit. ,,Zo werd er geschreeuwd dat we in heel Leersum de huur moesten gaan inhouden. Wij vonden het als commissie fijn dat de gemeente in de persoon van Henny van de Ven, eens zag wat het voor mensen betekent. Hoeveel groter de problemen nog zijn dan blijkt uit onze enquête. En hoe wanhopig onze situatie ons maakt. We keken zo uit naar 2021 wanneer de ondertoezichtstelling van Vestia zou eindigen. Nu lijkt er een verlenging in zicht. Het is en blijft uitzichtloos. Zelfs de gemeente krijgt niet eens antwoord van de rijksoverheid."

De gemeente laat weten blij te zijn met de hoge opkomst maandag. ,,We begrijpen dat de bewoners zich niet neerleggen bij de huidige slechte staat van onderhoud en het feit dat niet geïnvesteerd wordt in verduurzaming. De gemeente ondersteunt de bewonerscommissie waar zij kan." Peterse beaamt dit: ,,De samenwerking is goed. We zijn blij dat de gemeente ons helpt met de gesprekken met Vestia."

VERVOLGSTAPPEN Eén lichtpuntje diende zich aan op de avond, namelijk versterking van de troepen voor de huurderscommissie. ,,Een vrouw met veel ervaring vanuit een andere woningbouwvereniging bood zich aan om ons met raad en daad bij te staan. We gaan onderzoeken wat we kunnen met de geschillencommissie van Vestia en wat de ervaringen van andere bewonerscommissies hiermee zijn. Verder schijnt het zo te zijn dat Vestia ons lidmaatschap van de Woonbond en scholingskosten van de commissie moet vergoeden. Dat willen we regelen. En we hebben huurders gevraagd om hun aanvullende klachten aan ons te mailen, dan hebben we een nog vollediger overzicht. Ook zullen we bij de Nationale Ombudsman informeren of Vestia daar al de aandacht heeft. Zo niet, dan zullen we de uitzichtloze situatie in Leersum tot in detail onder zijn aandacht brengen."

INVESTERINGEN In een brief van de regering over de sanering van Vestia van 9 december 2019, staat dat Vestia de komende tien jaar 886 miljoen euro zal investeren in de verbetering van bestaand bezit, naast een verhoging van het onderhoudsbudget voor binnenwerk met 7,8 miljoen euro per jaar. ,,Wij vinden het de hoogste tijd dat een deel van dat geld in Leersum besteed wordt. In Rotterdam worden Vestiawoningen met energielabel C gesloopt, die van ons hebben energielabel G."