• Bewoners aan de Amersfoortseweg kampen met verkeersoverlast

    Marc Satijn

Wethouder deed 'niet zo veel' aan motie Amersfoortseweg

HEUVELRUG Verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA) wordt naar zijn idee ,,met de handen op de rug de ring ingestuurd" als het gaat om de aanpak van verkeersproblematieken binnen de gemeente. Dit zegt hij als reactie op een door de D66 en VVD ingediend amendement over de Doornse Amersfoortseweg, die volgens de partijen hoognodig moet worden aangepakt. Het amendement is een vervolg op een eerder aangenomen motie uit juni waar door de wethouder bijna niets mee is gedaan. Tot grote frustratie van omwonenden, die sinds juni niets hebben vernomen en hun vertrouwen in de lokale politiek zeggen te verliezen.

Marc Satijn

Bewoners van de Amersfoortseweg verzochten eerder dit jaar - samen met de nieuwbouwende basisschool De Kameleon - om aanpassingen aan de weg vanwege de toenemende verkeersdrukte en de onveilige situaties die dit meebrengt voor de schoolgaande kinderen. De gemeenteraad verzocht daarom op haar beurt om de geplande onderhoudsbudgetten te verschuiven van 2018 naar 2017 om versneld aanpassingen te realiseren, voordat de basisschool zou heropenen.

HANDJES Veldhuizen geeft toe 'niet zoveel' te hebben gedaan met de aangenomen motie en wijdt dit aan de beperkte 'handjes'. ,,Ik heb de keuze uit een paar handjes die werken aan beleidsdocumenten. Ik heb nog een paar lopende zaken - zoals de afwikkeling van de Hoofdstraat, de ondertunneling Maarsbergen en stationsgebied Driebergen-Zeist - ... plus ik had nog een opdracht om een (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) GVVP schrijven."

De wethouder vindt het 'flauw' dat de Raad dergelijke moties aanneemt. ,,U kunt niet stellen dat wij niet hebben aangegeven dat wij geen handjes, tijd en geld hebben om deze motie uit te voeren." De extra kosten om de Amersfoortseweg 'veiliger' te maken zouden volgens hem zijn begroot op een half miljoen, bovenop de ruim half miljoen die nu begroot is voor de geplande renovatie.

Ook GL/PVDA'er Joost Scheltinga 'baalt' dat de motie 'niet is uitgevoerd zoals verwacht'. ,,Het gaat over een segment waarbij kwetsbare kinderen bij de nieuwbouw van een school aan een hele gevaarlijke weg zitten." Dit handelen heeft volgens de woordvoerder van de aanwonenden Ernst Wolf als gevolg dat het vertrouwen in de politiek is afgenomen. Hij heeft na de vergadering dan ook op 'krachtige toon' bij de wethouder aangegeven dat goede communicatie had volstaan met een kop koffie om de mogelijkheden te bespreken.

PROMINENT De wethouder houdt de focus vooral op het komende GVVP die begin december bij het college moet komen te liggen. ,,Ik kan verklappen: de Amersfoortseweg zal daar prominent in staan", belooft de wethouder. Of het wijzigingsvoorstel - die de wethouder er alsnog toe dwingt de renovatie met een jaar te vervroegen - alsnog zal worden aangenomen zal maandagavond blijken. De wethouder zelf ontraad het ingediende amendement. ,,Het is technisch onhaalbaar en financieel ongedekt."