• Gemeente Oldebroek

Verkeersdilemma: ,,Hoeveel geduld moeten we nog hebben?"

DRIEBERGEN Bewoners van de Arnhemse Bovenweg en omgeving zijn blij met de aangekondigde verkeersmaatregelen, maar er is teleurstelling over de termijn waarop de veilige oversteekplaatsen worden aangelegd. De gemeente zou pas in 2019 geld beschikbaar kunnen maken. ,,Hoeveel geduld moeten we nog opbrengen?" vroeg bewoner Sander Hermens zich donderdagavond in de raadscommissie af.

Michiel Schaaij

ZORGEN Wethouder Henk Veldhuizen (CDA) zei de zorgen van bewoners te begrijpen, maar zoals verwacht legde hij de bal bij de politieke fracties neer. ,,Ik zit met een dilemma, want dit jaar gaat al het geld naar de Koenestraat in Amerongen en de Amersfoortseweg in Doorn. En de rekening moet wel betaald worden." Alleen wanneer de Heuvelrugpolitiek elders geld vrij weet te maken, kan het Driebergse project naar voren gehaald worden.

PIJN De kans dat er zo'n oplossing uit de hoge hoed van de gemeenteraad komt, lijkt vooralsnog niet al te groot. Wel wil Veldhuizen wil de pijn verzachten, door het project al in maart 2019 van van start te laten gaan. Voor inspreker Hermens was dat hooguit een schrale troost. ,,Moet er eerst weer een ongeluk gebeuren? Laten we dit alsjeblieft vóór zijn", zei hij.

NIET REALISTISCH Volgens Hermens zijn de plannen weliswaar een verbetering voor kwetsbare verkeersdeelnemers, maar zijn er daarnaast snelheidsbeperkende maatregelen op de hele Arnhemse Bovenweg nodig. Uit reacties van gemeentezijde bleek echter, dat het instellen van een 30 kilometerzone op het hele traject geen realistische optie is. Ook van de politie wordt een negatief advies verwacht.

VEILIGER Inwoner Mark Heersink mist in de plannen aandacht voor de oversteek bij het witte hek op de Arnhemse Bovenweg, tegenover van de Wethouder Verhaarlaan. Volgens Heersink zien ouders en leerlingen van de christelijke Jenaplanschool de Kring en bezoekers van het zwembad graag dat die onoverzichtelijke oversteek veiliger wordt gemaakt. Op 1 februari praat de gemeenteraad verder over de Arnhemse Bovenweg.