• De kruising in de dorpskern van Maarsbergen vlakbij de nog steeds onveilige gelijkvloerse spoorwegovergang.

    Hanny van Eerden

Verbazing over 'nieuw' tunnelplan: 'Dit is een gepasseerd station'

MAARSBERGEN Het bestuur van de Dorpsraad Maarsbergen kijkt op van het voorstel dat VBMM onlangs lanceerde als ‘aanpassingen’ op de Westvariant van het ondertunnelingsproject in het dorp. „Dit is een nieuw plan en dat stadium lijkt gepasseerd,” zegt Dorpsraadvoorzitter Peter van Wely, die vanaf het begin betrokken is bij dit project, net zoals het gros van het bestuur.

Hanny van Eerden

De Dorpsraad hield al eerder een enquête onder de inwoners. ,,Zo’n 90 procent koos voor de nu voorliggende Westvariant”, zegt Van Wely. „Daar blijven we achter staan. Dit plotsklapse VBMM-voorstel houdt een radicale wijziging in op alleen al vier hoofdlijnen en voldoet niet aan de uitgangspunten. Wel waarderen we het streven naar leefbaarheid en veiligheid. Zo is de opgenomen verwijdering van één van de tankstations een aardig gebaar. Dit mag echter niet ten koste gaan van andere belangrijke aspecten."

,,Het uit de oude doos halen van afgeketste elementen en het buiten beschouwing laten van essentiële aspecten draagt niet bij aan het doel", volgens Van Wely. ,,Van de mate van veiligheid en leefbaarheid, die het bestaande voorontwerp biedt, is hier dan ook geen sprake, zegt hij.”

CONSEQUENTIES „In het VBMM voorstel is bijvoorbeeld de vernauwde tunnel slecht bereikbaar voor hulpdiensten, zeker gezien ook de bedachte verlening ervan”, legt Van Wely uit. „Het gemis aan een opstelstrook, voor wie vanuit Leersum en de A12 richting Maarn en Maarsbergen rijdt, leidt tot gevaar voor kop-/staart botsingen in de tunnel. Ook ligt de nieuw bedachte T-kruising te dicht op de bocht naar Woudenberg met als gevolg een risicovolle, korte remweg. Verder is de open, en daardoor niet meer verkeersluwe Tuindorpweg, er nu ook voor de groeiende dorpskern de oorzaak van dat wachten en/of omrijden velen tientallen uren per jaar kost. Een open Tuindorpweg genereert ter plekke zelfs onnodig veel geluid-, stank- en stikstofoverlast.”

KNELPUNTEN De voorgestelde combinatie personen-, vracht- en fietsverkeer op de Parallelweg zorgt aldaar voor nogal wat verkeersdrukte en dat pal langs woningen. Van Wely: ,,Moet de bus zich daar ook nog tussen wringen? En neemt de gemeente het onderhoud van de versmalde Tuindorpweg en de ineens op gemeentegrond gelegen aansluiting op de Bosweg voor haar rekening? Ik durf het te betwijfelen. Ook vraag ik me af of Rijkswaterstaat haar carpoolplek afstaat en de eigenaar van Landgoed Maarsbergen grond beschikbaar stelt voor zo’n plek aan de overkant.” Bij deze suggestie verlaat VBMM opnieuw het plangebied.

Van Wely: „Rijkswaterstaat en de inwoners zullen ook niet blij zijn met doseerlichten tijdens spitsuren, die files ontketenen op de A12. En zo zijn er meer knelpunten op te helderen. Niet alleen ProRail, maar ook Maarsbergen wil een veilige omgeving zonder verder uitstel. We kunnen de vicieuze cirkel doorbreken en het rond maken.” 

INZICHT Van Wely vindt het jammer dat VBMM zonder overleg optreedt. ,,Van onze kant is meermalen contact gezocht met dit nieuwe bestuur. We hadden VBMM veel werk kunnen besparen, als we eerder onze kennis en ervaring hadden kunnen overbrengen. Graag bieden wij hen nu achteraf meer inzicht in de materie. Verder vinden wij dit echt een aangelegenheid van Maarsbergen."

,,Meer vertraging scheppen en meer geld verspillen aan onderzoek en de gevolgen van uitstel is - zeker in deze tijd - onverantwoord voor de samenleving", benadrukt hij. ,,Dat geldt ook voor voeding geven aan een kans op tweedeling in het dorp.” Het proces loopt geen vertraging op vanwege corona, volgens de Provincie Utrecht.