• Pixabay

Toch onderzoek naar tunneldak Maarsbergen

MAARSBERGEN Onder druk van bewoners van de Engweg in Maarsbergen komt er alsnog een onderzoek naar een overkapping van de toekomstige tunnelbak onder de spoorverbinding Utrecht-Arnhem. Die toezegging heeft gedeputeerde Arne Schaddelee (ChristenUnie) afgelopen woensdag gedaan. De bewoners timmerden vorige maand bij een provinciale commissievergadering nadrukkelijk met een spandoek aan de weg.

Michiel Schaaij

NIET NODIG Na een rapport van bureau Royal HaskoningDHV was eerder voorgesteld om van een tunneldak af te zien. De wens van het kwaliteitsteam bij het project en van de Engwegbewoners zou volgens de Amersfoortse ingenieurs niet maakbaar zijn. Ook Heuvelrugwethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) vond een overkapping niet nodig, omdat de wanden van de tunnelbak met geluidsabsorberend materiaal worden bekleed.

OMMEZWAAI Aanleiding voor de ommezwaai van de provincie vormden de vragen die statenlid Bertrick van den Dikkenberg (SGP) mede namens de fracties van D66, Partij van de Arbeid en ChristenUnie woensdag stelde. Van den Dikkenberg wist de gedeputeerde alsnog over te halen om de mogelijkheden van een eenvoudiger en goedkoper tunneldak ter hoogte van de Engweg te onderzoeken.