• Stationsgebied Driebergen-Zeist

Spoorwegovergang station Driebergen-Zeist definitief dicht

DRIEBERGEN De overweg Odijkerweg bij station Driebergen-Zeist is vanaf maandag 16 december definitief afgesloten voor verkeer. Verkeersregelaars zijn maandagochtend aanwezig om de nieuwe situatie in goede banen te leiden.

De Odijkerweg loopt vanaf maandag 16 december aan beide kanten richting de voormalige overweg dood. Tevens zullen diezelfde dag beide tunnelbakken van de onderdoorgang open worden gesteld, waardoor vier rijbanen vrij komen. Ook wordt de Stationsweg vrijgegeven. Door nieuwe verkeerslichten op de kruising tussen Hoofdstraat en Stationsweg kan verkeer van de Stationsweg voortaan ook linksaf richting Zeist.

Tot 2 maart 2020 wordt gewerkt aan het realiseren van het station. Het fietspad onder het spoor, als verbinding tussen noord en zuid, wordt 2 maart geopend.

VOORUITGANG Afgelopen maanden zijn de monumentale en nieuwe perronkappen geplaatst, is de nieuwe fietsbrug ingehangen en de eerste bomen zijn geplant. Medio februari 2020 gaat de fietsenstalling open. In maart is het nieuwe stationsgebied klaar. 

SAMENWERKING Project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een samenwerkingsverband van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist, NS, ProRail en Arcadis. Hoofdaannemer BAM bouwt het nieuwe stationsgebied in opdracht van ProRail.