• www.pixabay.com

Milieubezwaar tegen De Woerd sneuvelt bij rechter

DRIEBERGEN De Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken vangt bot bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter heeft alle bezwaren van de milieuclub tegen de plannen voor landgoed De Woerd verworpen. De afspraken tussen de gemeente en landgoedeigenaar Eegh van Arkel leiden niet tot een te grote inbreuk op de natuurwaarden, zo luidt het oordeel.

Michiel Schaaij 

Milieuzorg Zeist protesteerde onder andere tegen een in haar ogen ondeugdelijke bodemonderzoek. Onder de toegangsweg van de voormalige, gemeentelijke composteerplaats was vervuild puin gevonden. Er werd een concentratie PAK's aangetroffen en het grondwater bleek een verhoogde concentratie barium te bevatten. 

VERONTREINIGING Na het afgraven werd het vervuilde puin elders op het terrein gestort. Tijdens de zitting van de Raad van State beloofde de gemeente om zonodig de resterende bodemverontreiniging te verwijderen. Dat was voor de rechter reden genoeg, om het bezwaar van de stichting Milieuzorg niet te honoreren. Ook het bezwaar tegen de veronderstelde verstedelijking van het landgoed veegde de rechter van tafel.

NIET GROOTSCHALIG De Raad van State ziet de ingebruikname van een voormalige schaapskooi als beheerderswoning en de bouw van een beheerschuur op het landgoed niet als een grootschalige ontwikkeling. De plannen van Van Arkel zijn daarom niet in strijd met de provinciale regels, aldus de uitspraak. Bovendien vindt de rechter dat voor bewoning van de schaapskooi terecht een uitzondering op het gemeentebeleid wordt gemaakt.

GELUIDSOVERLAST Ten slotte is het volgens de rechter niet nodig om een aanvullend geluidsonderzoek te laten uitvoeren. Milieuzorg Zeist had daarom gevraagd, vanwege de geluidsoverlast van het nabijgelegen kartcircuit en de snelweg A12. Maar de Raad van State zegt dat de regionale milieuclub dat verzoek niet met de nodige cijfers heeft onderbouwd.

NIET INTEGER Overigens heeft omwonende Toon van der Sande het Heuvelrugcollege opnieuw beschuldigd van niet-integer handelen in de kwestie rond de bodemvervuiling bij De Woerd. Dat zou blijken uit een uitgebreid onderzoek naar de verwijdering van de verharding op het voormalige composteerterrein. Dat onderzoek is door Van der Sande uitgevoerd en onlangs ingeleverd bij de gemeenteraad.

VERZWEGEN Volgens Van der Sande heeft het college de gemeenteraad misleidend, onvolledig en onjuist geïnformeerd. Burgemeester en wethouders zouden bewust belastende informatie hebben verzwegen. Ook de commissie bezwaarschriften zou door het college zijn misleid. Gelijkluidende beschuldigingen door Van der Sande werden eerder door de Heuvelrugpolitiek terzijde gelegd.