• Marc Satijn

'Proef de kerk' in Doorn

DOORN De Doornse Maartenskerkgemeente daagt haar gemeenteleden uit om kennissen, vrienden of familie mee te nemen naar de Maartenskerk voor een 'kerkproeverij'. Op zondag 10 september houdt de geloofsgemeente een speciale kerkdienst voor gasten die wel eens -of opnieuw- willen 'proeven' aan een kerkdienst of de aangesloten gemeenschap. ,,Een dienst met herkenbare liederen en muziek", aldus dominee Sophie Hofstee.

Marc Satijn

Het initiatief is over komen waaien vanuit Engeland en de Verenigde Staten en blijkt daar al jarenlang een succes. Vanuit een samenwerking van de Raad van Kerken, de IZB en MissieNederland wordt er inmiddels landelijke bekendheid gegeven aan het fenomeen en gaan er in het weekend van 10 september meerdere kerken open voor mensen die normaal niet of nauwelijks in een kerk komen. ,,Als Maartenskerk willen wij niet alleen een verwelkomende kerk zijn, maar ook een uitnodigende kerk. Daarom worden gemeenteleden gestimuleerd om iemand die zij persoonlijk kennen uit te nodigen", legt Hofstee uit, die samen met dominee Teun Kruijswijk Jansen deze speciale dienst zal voorgaan.

 

PROMOTIE Zelf is Hofstee zelfs in een landelijke promotievideo van de Evangelische Omroep (EO) te zien, waarin ze vertelt haar eigen buren te hebben uitgenodigd voor de speciale kerkdienst. Toch ziet zij redenen dat mensen wellicht niet naar de kerk komen. ,,Mensen kunnen de zondag zien als uitslaapdag of als een dag om rustig weekend met elkaar te vieren", aldus de dominee.

 

PLAATS De kerkproeverij-kerkdienst vindt plaats op de 'startzondag' en zal volgens de dominees een toegankelijk en feestelijk karakter hebben met aandacht voor kinderen en jongeren. ,,Maar ook hebben wij toegankelijke liederen en muziek en is er na de dienst een onderlinge ontmoeting met hapjes en drankjes rondom de kerk." De speciale kerkdienst is op zondag 10 september in de Maartenskerk in Doorn. Iedereen is welkom vanaf 10 uur. Info: www.kerkproeverij.nl