• Henny Jansen

Staatssecretaris betreurt onzekerheid over mariniersverhuizing

DOORN Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser (VVD) betreurt de onzekerheid rond de Van Braam Houckgeestkazerne aan de Mariniersweg. Ze schrijft dat in een brief aan het Heuvelrugcollege en het provinciebestuur. Toch wil Visser nog steeds niet bekendmaken, wanneer het Korps Mariniers precies gaat verhuizen.

Michiel Schaaij

Burgemeester en wethouders drongen er eerder bij het kabinet op aan om duidelijkheid te verschaffen over de vertrekdatum van de mariniers. Utrechtse Heuvelrug wil op het kazerneterrein een nieuwe, duurzame woonwijk bouwen. Maar door de vertraging in de Haagse besluitvorming ligt de voorbereiding van de bouwplannen al jaren stil.

TIJDPAD Eerder dit jaar werd de bouw van een nieuwe kazerne in Vlissingen afgeblazen. De keuze voor een nieuwe locatie is nu gevallen op Kamp Nieuw Milligen in Uddel. De provincie Zeeland is woedend over die koerswijziging. Voordat er meer duidelijkheid komt over het tijdpad van de verhuizing uit Doorn, wil het kabinet eerst overeenstemming met de Zeeuwen bereiken over een compensatie. 

TELEURGESTELD In een memo aan de Heuvelrugpolitiek toont het college zich teleurgesteld dat Visser nog steeds geen uitsluitsel geeft over de verhuisdatum. Maar B en W zijn wel blij met de toezegging dat het hele kazerneterrein vrijkomt voor de woningbouwplannen. In haar brief belooft Visser dat ze vasthoudt aan de gemaakte afspraken en er dus geen eenheden van de mariniers achterblijven op het terrein. 

WONINGNOOD Voor wethouder Rob Jorg (VVD) moet het vrijkomen van het gehele kazerneterrein een opluchting zijn. De woningnood in Utrechtse Heuvelrug is hoog en het terrein biedt kansen voor de ontwikkeling van honderden nieuwe, vooral sociale woningen. Vijf jaar geleden startten de gemeente, de provincie en het Rijksvastgoedbedrijf al met een inspraakronde.  Zodra duidelijk is wanneer de kazerne gaat verhuizen, kan de draad weer worden opgepakt.