• Wethouder Gerrit Boonzaaijer.

    Edith Hazelzet

Recreatiebranche Utrechtse Heuvelrug is boos

HEUVELRUG Recreatiebedrijven zijn boos op de gemeente. Ze voelen zich gediscrimineerd en vinden dat de Heuvelrugpolitiek ,,naar willekeur en eigen believen met de lokale lasten aan het goochelen is". Ondernemers dreigen de dupe te worden en regiomanager Ivo Gelsing van Recron spreekt van ,,bestuurlijk nadelig handelen door de gemeente". 

Michiel Schaaij

CONFLICT Het conflict tussen de Heuvelrugse recreatiebranche en de gemeente draait om de forensenbelasting. Dat is een heffing om mensen die hier niet wonen maar wel vaak in de Heuvelrugdorpen verblijven, mee te laten betalen aan de plaatselijke voorzieningen. De forensenbelasting werd onlangs gekoppeld aan de Onroerendezaakbelasting (Ozb) voor inwoners. 

LOSGELATEN Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) stelde voor om beide heffingen volgend jaar met 17 procent te verhogen. Na tussenkomst van de gemeenteraad werd de voorgestelde Ozb-verhoging echter afgezwakt naar 12,5 procent. Maar dat geldt niet voor de forensenbelasting, die in 2020 wél met 17 procent stijgt. Daarmee wordt de koppeling tussen beide belastingen weer losgelaten.

WILLEKEUR In een brief aan de gemeenteraad betitelt de Recron die gang van zaken als ,,inconsequent handelen". Volgens regiomanager Gelsing maakt Utrechtse Heuvelrug zich hiermee schuldig aan willekeur en belastingdiscriminatie. Gelsing wijst er in zijn brief op, dat de forensenbelasting voor bijvoorbeeld stacaravanbezitters de afgelopen twee jaar al van 180 naar bijna 260 euro is gestegen. Dat is een verhoging van bijna 45 procent.

NEK OMGEDRAAID Dit najaar vergeleek de branchevereniging de gemeente Utrechtse Heuvelrug daarom met Rupsje Nooitgenoeg. In een ingezonden opiniestuk aan deze krant schreef Recron dat door de recente belastingverhoging de ruimte voor innovatie in de recreatiebranche de nek wordt omgedraaid. 

OPROEP Regiomanager Gelsing noemde Utrechtse Heuvelrug een inhalige gemeente, die met een stalen gezicht propageert dat innovatie van recreatiebedrijven belangrijk is. Hij roept het college en de gemeenteraad nu op, om niet alleen de Ozb voor inwoners, maar ook de recreatiebelastingen voor bezoekers te verlagen van 17 procent naar 12,5 procent.