• Pixabay

Provincie legt gemeentefinanciën onder de loep

HEUVELRUG De gemeente staat niet onder curatele, maar de provincie gaat de Heuvelrugfinanciën wel extra onder het vergrootglas leggen. Ondanks de sluitende meerjarenbegroting zou er in het provinciehuis worden getwijfeld over 'de robuustheid' van de cijfers. Volgens de website van het blad Binnenlands Bestuur gaat de provincie drie gemeenten intensief volgen.

Michiel Schaaij

Naast Utrechtse Heuvelrug geven ook de begrotingen van De Bilt en de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden reden tot zorg. Financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) benadrukt dat de Heuvelrugbegroting gewoon onder de reguliere vorm van toezicht blijft vallen. ,,Ze hebben wel aangegeven, dat het werk nog niet klaar is. Maar in dat opzicht hebben we dezelfde aandachtspunten", aldus de wethouder.

OZB-VERHOGING Twee raadsfracties hebben intussen vragen aangekondigd over de intensivering van het provinciale toezicht op de begroting. In de raadscommissie van donderdagavond willen D66 en de ChristenUnie het college aan de tand voelen. D66-raadslid Erik van Buiten denkt dat de extra controles van de provincie het gevolg zijn van de beperking van de Ozb-verhoging per 1 januari. 

TEGENVALLERS Daar hing een prijskaartje van vijf ton aan en dat geld was eigenlijk bedoeld om tegenvallers op te vangen. Volgens D66-fractieleider Karin Oyevaar zou de provincie bovendien twijfelen aan de haalbaarheid van Boonzaaijers bezuinigingen en de schuld van de gemeente te hoog vinden. Boonzaaijer zelf zegt dat de provincie heeft geoordeeld dat zijn bezuinigingen wél haalbaar zijn.  

GEEN BERISPING Het provinciale standpunt is volgens de wethouder geen openbare berisping. Boonzaaijer zegt dan ook geen ongemakkelijk gevoel te hebben, nu de provincie over zijn schouder meekijkt. ,,Zo voel ik het niet. Wij hebben juist uit onszelf contact gezocht met de provincie. Maar natuurlijk is er werk aan de winkel om de aangekondigde daadwerkelijk bezuinigingen te realiseren."