• Burgemeester Frits Naafs werkt wel gewoon door.

    Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Ook Heuvelrugse gemeenteraad ligt stil

HEUVELRUG De Heuvelrugpolitiek ligt voorlopig plat. Als gevolg van de corona-pandemie zijn alle raadsbijeenkomsten voorlopig afgelast. Dat hebben de fractievoorzitters in de gemeenteraad unaniem besloten. Burgemeester en wethouders werken wel gewoon door, net als raadsgriffier Walter Hooghiemstra.

Michiel Schaaij

De agendacommissie zegt dat de afgelastingen een logische maatregel zijn tegen de verspreiding van het corona-virus. ,,Bovendien willen we geen van de betrokkenen bij een voor hem of haar belangrijk agendapunt voor de afweging plaatsen om een gevaarlijk risico te lopen", aldus de verklaring namens de agendacommissie. 

SCHRIFTELIJK Volgens Hooghiemstra, die nu vanuit zijn huis in Amersfoort werkt, is het niet uitgesloten dat raadsleden hun vragen aan het college vaker schriftelijk gaan stellen. ,,Maar de partijen zullen zich ook realiseren dat ze met hun vragen ambtenaren belasten, die misschien bezig zijn om de corona-crisis in goede banen te leiden", aldus de griffier. 

URGENTE KWESTIES Aan de andere kant bestaat volgens Hooghiemstra het gevaar, dat sommige politieke kwesties in het licht van de corona-uitbraak opeens minder belangrijk lijken. Dat risico wil Hooghiemstra niet lopen. Mocht een zeer urgente kwestie acuut om een raadsbesluit vragen, dan is het volgens de regels voldoende als 15 van de 29 Heuvelrugse raadsleden bijeenkomen. 

TRUCS Er zijn wel mogelijkheden om die eis te omzeilen. ,,Maar dat zijn trucs en het is nog helemaal niet nodig om het normale democratische proces buitenspel te zetten", zegt Hooghiemstra. Mocht de crisis rond het corona-virus lang aanhouden, dan sluit de griffier niet uit dat een aantal commissiebijeenkomsten via zogenaamde conference-calls worden gehouden.

INTERNET De gemeente laat een softwarebedrijf kijken naar de mogelijkheden om raads- en commissieleden vanuit hun eigen woning aan digitale beeld- en oordeelvormende bijeenkomsten te laten deelnemen. Die vergaderingen zijn dan openbaar en via internet door iedereen te volgen, net zoals reguliere raadsbijeenkomsten. ,,Maar wanneer dat precies zou kunnen, hebben we nog niet goed in beeld", aldus de griffier.

Label:

Coronavirus