• Henny Jansen

Gemeente wil meer inwoners inzetten in het sociale domein

HEUVELRUG De budgetten voor het sociale domein zijn ontoereikend, daarom zullen inwoners in de toekomst steeds meer preventie- en zorgtaken van de gemeente moeten overnemen. Dat is de simpele conclusie uit een lijvige beleidsnota, die wethouder Hans Waaldijk (Open) donderdagavond aan de Heuvelrugpolitiek heeft gepresenteerd. 

Michiel Schaaij

Niet voor het eerst blinkt de gemeente uit door wollig en vaag taalgebruik. Waaldijks nieuwe nota voor het sociale domein is daarop geen uitzondering. Het beleidsstuk staat weer vol met prozaïsche termen als verbinding, participatie en vervlechting. Maar waar het op neerkomt, is simpelweg: geldgebrek. 

VRIJWILLIGERS Het enig mogelijke antwoord op de financiële problemen is een verschuiving van professionele hulp, in de richting van zelfredzaamheid en vrijwilligersinzet. Volgens Waaldijk en zijn ambtenaren zijn daarvoor organisatorische veranderingen nodig. In vakjargon: transformatie.

OPGAVE Het inschakelen van inwoners wordt nog meer dan voorheen de belangrijkste opgave in het sociale domein. ,,Er is niet langer een zorgende overheid”, zei Waaldijk in de raadscommissie die zich over de plannen boog. ,,Daarom hebben we een actieve samenleving nodig, alle bijna 50 duizend inwoners worden medewerkers.”

CORONACRISIS Overigens is Waaldijk optimistisch over de mogelijkheden om inwoners actief in te zetten in het sociale domein. ,,De coronacrisis laat zien, dat er nog rek zit in de samenleving”, aldus de wethouder. Hij voorspelt bovendien, dat zorgvrijwilligers steeds meer als een volwaardige partner zullen worden gezien. In beleidstaal ligt de focus van de gemeente nu op ,,verbinding tussen de formele en informele zorg”. 

SOCIALE CONTROLE Volgende maand moet blijken hoe de Heuvelrugpolitiek denkt over de ingezette veranderingen. Uit de samenleving komen al wel kritische kanttekeningen. Zo is het Seniorenplatform er niet van gediend, dat ouderen in de nota ,,worden weggezet als last en probleem”. Ook zou er meer aandacht voor alleengaanden moeten komen en is het platform bang voor aantasting van de privacy en een overmaat van sociale controle.