• Megastal nabij een weiland.

    BDU archief

BVHlokaal slaat politiek alarm

HEUVELRUG Wordt Doorn-Zuid in de toekomst opgezadeld met windmolens en zonnevelden? En komen er in de weilanden bij Maarsbergen megastallen voor de veehouderij? Gemeenteraadslid Anouk Haaxma van BVHlokaal vreest dat de Heuvelrugpolitiek daar na de vergadering van donderdagavond weinig meer over te vertellen heeft.

Michiel Schaaij

DE DUPE Zestien samenwerkende gemeenten in de regio maken plannen om de groeiende woningbehoefte en de energietransitie te combineren met vraagstukken rond mobiliteit, economische ontwikkeling en toerisme. Volgens Haaxma dreigt de natuur daarvan de dupe te worden. Donderdag kan de raad aan wethouder Rob Jorg (VVD) alleen nog wat wensen en bedenkingen meegeven, denkt Haaxma.

INGEKLEURD De rest van de toekomstige ontwikkelingen zijn volgens het BVH-raadslid al ingekleurd door het zogenoemde U16-samenwerkingsverband. Haaxma doelt daarmee op de ontwikkelde visie, waarin bij Maarsbergen ruimte is ingetekend voor landbouw. Het Langbroekerweteringgebied ten zuiden van de as Doorn-Leersum wordt in het regionale rapport bestemd voor energieopwekking, recreatie en natuur. 

Angst voor windturbines en megastallen

AFVALPUTJE Windturbines, zonnevelden en toerisme zullen daar echter zoveel ruimte innemen, dat de natuur een ondergeschoven kindje wordt, zo vreest Haaxma. Ze vindt dat een zorgelijke ontwikkeling en verwijt wethouder Jorg een gebrek aan ambitie. Om niet het afvalputje van de regio te worden, zouden natuur en het landschap volgens Haaxma op de eerste plaats moeten komen. 

TOEKOMSTBEELD Wethouder Jorg ontkent echter dat er donderdagavond besluiten worden genomen over megastallen in Maarsbergen of over windmolens en zonnevelden ten zuiden van de N225. Het college vraagt wel aan de raadsfracties, of zij zich kunnen vinden in de analyse en het toekomstbeeld uit het regionale rapport. Volgens Jorg worden de natuur en het landschap volwaardig meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het ruimtelijk economische programma voor de regio.