• Foto Van Denderen

Pink Panthers en FC Driebergen krijgen combiveld

DRIEBERGEN Rugby Club The Pink Panthers en voetbalclub FC Driebergen krijgen een combiveld. Het nieuwe veld wordt in de zomerstop van dit jaar aangelegd. Wethouder Chantal Broekhuis is blij met de uitkomst: ,,Het is fijn dat beide verenigingen positief hebben meegedacht om te kunnen komen tot deze voor iedereen acceptabele oplossing. Zo maken we met elkaar scherpe keuzes voor een duurzame toekomst. Ik dank beide verenigingen voor hun positieve opstelling."

De gemeente Utrechtse Heuvelrug besloot in 2018 de veldcapaciteit van The Pink Panthers in Driebergen uit te breiden. In lijn met dat besluit is samen met The Pink Panters en FC Driebergen gekeken naar de invulling van de uitbreiding. ,,Dit was een uitdaging, gezien de huidige financiële positie van de gemeente'', meldt de gemeente in een persbericht. ,,Intensief overleg met beide verenigingen heeft geleid tot een nieuw plan: er wordt nu een combiveld voor hen aangelegd.''

GROEI Rugbyvereniging The Pink Panthers is de afgelopen jaren sterk gegroeid daardoor is een tweede rugbyveld nodig. Om onnodige kosten te voorkomen is de toekomstige capaciteitsbehoefte onderzocht van zowel de rugbyvereniging als voetbalvereniging FC Driebergen. Hieruit bleek dat met het ombouwen van een voetbalveld naar een gezamenlijk te gebruiken combiveld beide verenigingen uit de voeten kunnen. Daarnaast maakt de gemeente het huidige REMU veld geschikt voor voetbalwedstrijden voor pupillen. Deze oplossing is een stuk goedkoper dan de eerder geplande investering.

INITIATIEF ,,Beide verenigingen hebben de afgelopen weken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en hebben de insteek getoond om, samen met de gemeente, te komen tot een aanvaardbare oplossing'', vervolgt de gemeente. ,,Een goed voorbeeld van de vermaatschappelijking en samen de schouders ergens onder zetten. De optie om te komen tot een combiveld is, tijdens het proces, mede ingebracht door de verenigingen. Een goed voorbeeld dat het nemen van initiatief kan leiden tot een mooi resultaat.''

BIJDRAGE Rugby Club The Pink Panthers heeft zich bereid verklaard een bijdrage aan het project te leveren met zelfwerkzaamheid tijdens de realisatie. Uiteindelijk kan het project gerealiseerd worden voor een bedrag van 212.000 euro exclusief btw. In de gemeentebegroting was hiervoor een bedrag geraamd van in totaal 511.780 euro.