• Michiel Schaaij

Nog steeds 'nee' tegen Sterkenburgvilla's

DOORN Een krappe meerderheid van de gemeenteraad blijft zich verzetten tegen de komst van zes dure woningen op een bedrijfsterrein aan het einde van de Sterkenburgerlaan. Zelfs de meeste voorstanders zijn niet enthousiast, zo bleek donderdag tijdens de Avond van de raad. Dure woningen zijn er al genoeg in Doorn, is de meest gehoorde opinie in de Heuvelrugpolitiek. 

Michiel Schaaij

Zonder huizen in het middensegment dreigen de plannen van de projectontwikkelaar daarom in de gemeenteraad te stranden. Volgens wethouder Rob Jorg (VVD) zou het bouwplan echter financieel onhaalbaar worden, als een paar dure woningen worden omgezet in huizen in de middenklasse. Ook uitbreiding van het totaal aantal huizen is geen optie, vanwege een mogelijk veto van de provincie.

TEGENZIN Woonwethouder Jorg acht de kans 99 procent, dat de provincie het plan afschiet als een nieuw voorstel meer dan zes woningen bevat. ,,En dan komen er tot in lengte van jaren helemaal geen huizen op dat perceel", zo vreest hij. Voor VVD-raadslid Han Guillaume en CU-fractievoorzitter Dick Karssen was dat de belangrijkste reden om toch eieren voor hun geld te kiezen en - weliswaar met tegenzin - akkoord te gaan met het bouwplan.

GEEN SIERAAD Vriend en vijand zijn het er wel over eens, dat de bestaande bedrijfshal in het landelijke overgangsgebied tussen de Heuvelrug en de Langbroekerwetering geen sieraad voor het landschap is. Maar als de Heuvelrugpolitiek volgende maand het zogenoemde stedenbouwkundig kader afwijst, lijkt de kans voorlopig verkeken om van die loods af te komen. 

NIET OVERTUIGEND Dat argument bleek echter niet overtuigend genoeg om Open, D66 en BVHlokaal van mening te doen veranderen. Zo lijken de tegenstanders aan het langste eind te trekken. Volgens Anouk Haaxma (BVHlokaal) en Wim Hak (D66) is het bouwplan in strijd met de politieke afspraken uit de woonvisie. Fractieleider Nienke van der Veen (Open) kwam bovendien op voor het belang van de vele woningzoekenden.

GEEN GEHOOR ,,Iedereen moet in deze gemeente de kans krijgen om te wonen, zoals dat bij hem of haar past", aldus Van der Veen. Ze vindt dat de projectontwikkelaar daaraan voorbij gaat en weigert zich daarom aan te sluiten bij haar coalitiegenoten VVD, CDA en SGP. Een oproep van VVD-er Guillaume aan Open, D66 en BVH om hun standpunt alsnog te heroverwegen, vond donderdagavond geen gehoor.