• De, ooit zo vermaarde, Heidetuin ligt er triest bij.

    Tussen Heuvelrug & Wetering

Vereniging doet nu-of-nooit-poging voor Heidetuin

DRIEBERGEN Desolaat. Afbraakscenario. Het zijn woorden die naar voren komen als het over de ooit zo vermaarde Heidetuin in Driebergen gaat. ,,Doodzonde", vindt Bram Brinkman van Tussen Heuvelrug & Wetering. ,,Wij willen ons inspannen om de Heidetuin van de ondergang te redden."

Danny van der Linden

De ooit internationaal vermaarde Heidetuin tussen de Arnhemse Bovenweg en Wethouder Verhaarlaan in Driebergen-Rijsenburg lijkt ten dode opgeschreven.,,Van structureel en intensief onderhoud was nauwelijks meer sprake en inmiddels verkeert de Heidetuin in een uiterst deplorabele staat." Voor de organisatie Tussen Heuvelrug & Wetering reden om nog een keer in actie te komen.

ONDERHOUD De club heeft de afgelopen jaren meerdere malen dankzij de inzet van vrijwilligers acties ondernomen om de Heidetuin weer in representatieve staat te brengen. ,,We hebben meerdere malen opgeruimd en wat kleine onderhoudswerkzaamheden verricht", legt Brinkman uit. ,,Ook is er een plan gemaakt om de Heidetuin eenmalig een flinke onderhoudsboost te geven. Dat is echt nodig en moet door een professionele organisatie worden gedaan." Voor dit plan is een bedrag ruim tweehonderdduizend euro nodig. Dat geld is er niet.

,,Afgelopen jaar hebben we overleg gehad met burgemeester Naafs en wethouder Boonzaaijer waarbij door hen een min-of-meer toezegging werd gedaan dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug serieus geld zou gaan reserveren voor een forse opknapbeurt en beter regulier onderhoud van de Heidetuin", zegt Brinkman. In de tussentijd is de financiële situatie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug echter dramatisch verslechterd. Zeer recent kreeg de belangenvereniging via het ambtenarencorps van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de teleurstellende mededeling dat voor een forse opknapbeurt en verbetert onderhoud van de Heidetuin absoluut geen geld meer beschikbaar is.

,,Daar hebben wij ook begrip voor, maar het zou natuurlijk zonde zijn als dit unieke stukje grond uiteindelijk zou verdwijnen", vindt Brinkman. ,,Daarom hebben wij als Tussen Heuvelrug & Wetering gezegd: we gaan het nog één keer proberen in een soort nu-of-nooit-poging." De organisatie hoopt in het bedrijfsleven of de politiek geld vrij te maken om de Heidetuin terug te brengen op een basisniveau. ,,Daarna willen wij als organisatie helpen om het onderhoud te blijven verzorgen", aldus Brinkman. Maar de klus die nu geklaard moet worden gaat ons ook boven de pet."

PROVINCIE Tussen Heuvelrug & Wetering heeft ook de provincie Utrecht benaderd in een poging om daar de mogelijkheden te bekijken. Brinkman:,,En ook hopen we in het bedrijfsleven mensen enthousiast te maken. De Heidetuin is een uniek stukje grond in ons dorp. Dat mag niet verloren gaan." Mensen kunnen contact met de organisatie opnemen via www.tussenheuvelrugenwetering.nl.