• De kaart geeft de gebieden aan waar het verboden is om te sproeien.

    Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Verboden te sproeien met oppervlaktewater op Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG Op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug mag niet meer worden gesproeid met oppervlaktewater. Dat heeft Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden laten weten. Het verbod is op 1 juli ingegaan.

,,Deze gebieden zijn voor hun wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel. Doel van het verbod is om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en daarmee gepaard gaande problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. Daarom mogen mensen en bedrijven in dit gebied geen water meer uit sloten en weteringen onttrekken", aldus het Hoogheemraadschap.

Het gaat om sloten en weteringen waar geen aanvoer vanuit de Nederrijn of vanuit de Lek mogelijk is. Voor het deel dat wel op de grote rivieren is aangesloten geldt dit verbod niet.

Volgens het waterschap is de maatregel nodig omdat het voorjaar nog nooit zo droog is geweest. Kijk hier voor meer informatie.