• Henny Jansen

Natuur Heuvelrug gaat nog niet op slot

HEUVELRUG Voorlopig worden er in verband met de corona-crisis nog geen natuurgebieden afgesloten. ,,Daar willen we terughoudend in zijn. Onze eigen inwoners willen graag met de kinderen het bos in", zegt burgemeester Frits Naafs. Wel wordt nagedacht over een mogelijke afsluiting van parkeerplaatsen, om bezoekers en dagrecreanten van buiten de gemeente te ontmoedigen. 

Michiel Schaaij

In dat verband heeft Staatsbosbeheer al aangekondigd de parkeerplaatsen bij het Leersumse Veld af te gaan afsluiten. Een soortgelijk scenario voor bijvoorbeeld het populaire recreatieterrein Doornse Gat is denkbaar. Daar waren afgelopen zondag niet alleen de parkeerplaatsen bezet, maar werd ook in de wegberm geparkeerd. ,,We moeten even kijken hoe zich dat de komende dagen ontwikkelt", zegt Naafs.

WEEKMARKTEN Mochten er signalen komen dat het te druk wordt, dan kan de gemeente onmiddellijk ingrijpen. Datzelfde geldt voor de weekmarkten in de Heuvelrugdorpen. Daar zijn met ingang van deze week alleen kramen met etenswaren welkom. Ook gelden er strengere regels in verband met de bestrijding van het corona-virus. Mocht blijken dat handelaren en bezoekers die aan hun laars lappen, dan kan Naafs de markt direct laten sluiten en ontruimen. 

BEVOEGDHEID De burgemeester zegt dat hij zo nodig zeker van die bevoegdheid gebruik zal maken. Intussen gaan de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) vaker de straat op, om naleving van de anti-corona maatregelen te controleren. Ze moeten erop toezien, dat er geen samenscholingen met meer dan drie mensen plaatsvinden. 

BOETES Overtreders worden berispt en als dat niet helpt, worden boetes opgelegd. ,,Gebruik je gezonde verstand", zegt Naafs. Hij hoopt dat ,,iedereen gewoon zijn verantwoordelijk neemt". Intussen werkt de gemeente zelf al bijna vier weken volgens een crisisstructuur. Bijna alle ambtenaren werken vanuit hun eigen woning, maar de dienstverlening naar inwoners blijft wel intact. 

OPROEP Wel roept de burgemeester inwoners op, om alleen naar de gemeentebalie in het Doornse cultuurhuis te komen als dat echt noodzakelijk is. Datzelfde geldt voor de gemeentewerf aan de Velperengh in Doorn. Naafs appelleert daarbij aan het verantwoordelijkheidsgevoel van inwoners. ,,We moeten het met elkaar een tijdje zien te rooien", zegt hij.