• Archiefbeeld ter illustratie.

    Caspar Huurdeman Baarn

Doffe ploffen tijdens onderzoek naar aardwarmte

HEUVELRUG Doffe ploffen en lichte trillingen, dat is wat omstanders en omwonenden kunnen merken van een onderzoek naar aardwarmte. Vanaf eind oktober voeren TNO en Energie Beheer Nederland (EBN) een project uit tussen Utrecht en Almere. Het onderzoek doorkruist de gemeente in noord-zuidrichting in de omgeving van Maarn en Doorn. 

Michiel Schaaij

Het seismische onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat wil weten in hoeverre aardwarmte kan voorzien in de warmtevraag van woningen, kantoren en de industrie. Door geluidsgolven de grond in te sturen, kunnen de dikte en de ligging van aardlagen in kaart worden gebracht.

WAARSCHUWING Die geluidsgolven veroorzaken een doffe plof. Volgens een waarschuwing van de gemeente kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden gevoeld, zo ongeveer alsof er een vrachtwagen passeert. In een informatiebrief aan de gemeenteraad belooft burgemeester Frits Naafs, dat er rekening wordt gehouden met de natuur, de veiligheid, waterwingebieden, bebouwing en kabels en leidingen.

GEEN SCHADE Bij een eerder kleinschalig onderzoek in de regio is geen schade of overlast gemeld, aldus Naafs. Overigens zijn de onderzoekers afhankelijk van de toestemming van de betreffende grondeigenaren. Wanneer het onderzoek naar aardwarmte precies begint, is nog niet duidelijk. Dat is onder andere afhankelijk van het weer. Wel wordt alvast gestart met voorbereidende werkzaamheden. 

VERGUNNING Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geeft de vergunning voor het seismisch onderzoek af en controleert of TNO en EBN de veiligheidsvoorschriften naleven. Voordat de werkzaamheden beginnen, krijgen omwonenden binnen een straal van ongeveer 300 meter een brief van EBN in de bus. Andere inwoners worden nog via de website en de social media van de gemeente en via www.scanaardwarmte.nl geïnformeerd.

RISICO'S Overigens wijst het Drinkwaterplatform van de Nederlandse waterbranche erop, dat de winning van aardwarmte behalve voordelen ook enkele nadelen heeft. Behalve hoge kosten, zou er een klein risico op aardbevingen zijn. Ook verontreiniging van grondwater is niet uitgesloten.