• IncidentenCity bouwt actuele en landelijk bekende incidenten na in LEGO®, zoals hier het omgevallen matrixbord op de A9.

    IncidentenCity ©2017

LEGO IncidentenCity op open dag brandweer Leersum

LEERSUM Zaterdag 1 juli is het van 10.00 tot 15.00 uur open dag bij de brandweer van Leersum. Door demonstraties, spelletjes voor de jeugd en het tonen van materieel en voertuigen wil het korps het publiek voorlichten over hun werk, en hoopt het potentiële collega's te interesseren voor het vak. Bijzonder is de aanwezigheid van IncidentenCity, een weergave in LEGO van incidenten in Nederland uit 2017 waarbij de brandweer in actie moest komen.

Edith Hazelzet

De recente branden in Londen en Portugal onderstrepen nog eens het belang van voldoende en goed getrainde brandweerlieden. Het werven van parttime personeel op vrijwillige basis is een probleem voor vele lokale brandweerposten. Met een uitgebreide open dag hoopt het Leersumse corps nieuwe geïnteresseerden te vinden, die zij graag willen voorlichten over alle aspecten van hun verantwoordelijke werk.

LOKALE MENSEN Mark van de Neut, beroepsbrandweerman en bevelvoerder op de Leersumse brandweerpost, is duidelijk: ,,Je gaat er vrijwillig bij, maar daarna houdt alle vrijwilligheid op." Hij doelt hierbij op de opleiding van anderhalf jaar, die nieuwe parttimers moeten volgen. ,,Daarnaast oefenen we elke maandagavond, en zijn er natuurlijk de uitrukken - nu zo'n vijftig per jaar. "

Binnen drie jaar gaan drie Leersumse brandweermannen met pensioen, de post in Doorn zit nog meer omhoog. ,,Ruim voor die tijd moeten we aanvulling vinden, gezien de duur van de opleiding." Van der Neut zoekt deze vooral onder de lokale, grotere middenstand en in Leersum werkende ZZP-ers. ,,De parttimers moeten op het dorp wonen vanwege de vereiste snelheid bij uitrukken. Nu gaat het overdag iedere keer nog net goed. Doordat we een aantal beroeps hebben is het 's avonds en 's nachts te doen."

UITDAGING Onlangs ontvingen alle Leersumers tussen de 18 en 55 jaar al een brief om hen te wijzen op het gebrek aan vrijwilligers. Hierin werden zij ook uitgenodigd te solliciteren. ,,Dat heeft een aantal geïnteresseerden opgeleverd, maar of zij daadwerkelijk vrijwilliger willen en kunnen worden, is nog niet duidelijk. Psychologische en conditionele tests maken deel uit van de procedure." Voor uitrukken, oefeningen en opleiding ontvangen leden van de vrijwillige brandweer een vergoeding: ,,Geen vetpot, maar wel redelijk."

Er zit ook genoeg variatie in het werk vanuit Leersum, zoals vorige week nog toen er code oranje heerste vanwege de grote droogte: ,,Drie van ons zijn waarnemer op Charly, het verkenningsvliegtuig voor natuurbranden van Veiligheidsregio Utrecht. Dan houd je vanuit de lucht het hele nationale park in de gaten in vluchten van drie uur."

INCIDENTENCITY Het is iets kleiner qua oppervlakte, maar met 23 m2 aan brandweer-LEGO is er heel veel te zien bij IncidentenCity, een mini-rampenstadje van meer dan 100.000 steentjes. Het project is de uit de hand gelopen hobby van de Utrechtse brandweermannen André Overeem en Evert de Graaf. Sinds 2004 bouwen zij actuele incidenten na, die zij tonen door het hele land. Op hun website incidentencity.n staat een lijst van ongelukken uit 2017 die zaterdag te zien zullen zijn. Deze varieert van de Arrivatrein die ontspoorde door een melkwagen tot de begrafenisstoet van een omgekomen collega.

De graadmeter voor de incidenten die de twee nabouwen is of het Jeugdjournaal er aandacht aan besteedt. Kinderen en volwassenen worden door IncidentenCity uitgedaagd om aan de hand van een vragenlijst alle ongelukken op te sporen. Door de actieve zoektocht krijgen zij op educatieve wijze een goed beeld van de zeer diverse werkzaamheden, die de brandweer op dagelijkse basis uitvoert.