• 'Samen met anderen een klus klaren. Wat is er mooier dan dat?' Aan motivatie geen gebrek bij Katinka Eikelenboom.

    GroenLinks

Leersumse partijvoorzitter van GroenLinks

LEERSUM Katinka Eikelenboom werd zaterdag op het partijcongres van GroenLinks in Zwolle verkozen tot partijvoorzitter van GroenLinks. Katinka groeide op in Leersum en is de dochter van Kris en Wichert Eikelenboom, oud-directeur van CBS De Schakel. Haar sociale en groene roots blijft zij trouw in haar nieuwe functie.

Edith Hazelzet

Katinka Eikelenboom (36) werd in december 2018 voorgedragen voor het partijzitterschap. Ze is op dit moment nog bestuurssecretaris en adjunct-directeur van de VSNU, de Vereniging van Universiteiten in Nederland. Eerder was ze politiek assistent van GroenLinks-wethouders in Amsterdam en medewerker van het wetenschappelijk bureau van de partij. Per 1 april zal zij beginnen aan haar nieuwe baan.

VOOR Te midden van gezin en familie werd Katinka Eikelenboom in de IJsselhallen in Zwolle verkozen. Mogelijke tegenkandidaten vielen af tijdens het selectieproces. Spannend was dus alleen het percentage voor- en tegenstemmers. Met bijna 97 procent vóór kon Eikelenboom relaxt aan haar speech beginnen. De kersverse partijvoorzitter bedankte haar voorgangers en zei niet te kunnen wachten om GroenLinks groter te maken.

,,GroenLinks staat er beter voor dan ooit. En dat betekent ook dat de verwachtingen hoog zijn. Laten we daarom goed met elkaar in gesprek blijven, laten we elkaar scherp houden, maar laten we elkaar vooral ook helpen." De kandidatencommissie roemde Eikelenboom als een enthousiaste, slimme en strategische verbinder met goede leidinggevende kwaliteiten, en bovendien een ervaren bestuurder en teambuilder.

KANSEN Katinka Eikelenboom woont tegenwoordig in Amsterdam en is moeder van drie kinderen. ,,Mijn ouders en oma wonen nog in Leersum, dus we komen er regelmatig. De kinderen willen dan altijd naar de Uilentoren. En al moest ik naar de stad om mijn ambities uit te leven, toch ben ik enigszins jaloers als ik dan prachtige dronebeelden zie van schaatsers op de Leersumse Plassen."

Zelf kijkt ze terug op een fijne jeugd in Leersum: ,,Bij ons thuis was het altijd een zoete inval. We waren met vier kinderen en een hoop huisdieren, maar daarnaast vingen mijn ouders door de jaren heen ook nog tien pleegkinderen op. Ik was mij er daardoor al jong van bewust, dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt in het leven."

MILDHEID Ze beschrijft het gezin als druk, warm en veilig. Van haar ouders leerde zij zuinig te zijn op haar omgeving. Eikelenboom raakte ook jong geïnteresseerd in politiek. ,,Toen ik 14, 15 was nam ik deel aan het Europees Jeugdparlement en aan het Nationale Jeugddebat in de Tweede Kamer."

Toch maakte zij van de actieve politiek geen carrière: ,,Dat moet bij je passen. Ik wil graag echt de dialoog aangaan, oprecht argumenten uitwisselen, maar daar is in het politieke spel vaak weinig ruimte voor. Ik pleit dan ook voor minder polarisatie en meer ruimte voor mildheid. Laat mij er verder maar op de achtergrond voor zorgen dat GroenLinks goed draait, en dat sociale, en groene thema's als het klimaat hoger op de politieke agenda komen."

SAMEN Vrouwelijk leiderschap is een bron van inspiratie voor Katinka Eikelenboom. ,,Die andere manier van overleggen, kwetsbaarheid durven tonen – dat zie je gelukkig steeds meer. Het wordt ook gewoner onder de jongere generaties mannelijke bestuurders. Ikzelf ga graag op zoek naar verbindende factoren, samenwerken in allerlei verbanden, of het nu privé is in mijn buurtje, of in mijn werk. Je samen met anderen inzetten voor een gezamenlijk doel, voor een betere wereld: dat motiveert me en geeft me plezier."