• Darko Stojanovic

Huisartsen krijgen hulp

HEUVELRUG De plaatselijke huisartsen krijgen van gemeentewege een praktijkondersteuner voor jongerenhulp ter beschikking. Dat hebben wethouders Chantal Broekhuis (CDA) en Hans Waaldijk (Open) afgelopen week bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat door de inzet van de praktijkondersteuner een dure verwijzing naar de jeugdzorg kan worden voorkomen.

Michiel Schaaij

Volgens de twee wethouders kan de gemeente dankzij de maatregel zo'n 270.000 euro op jaarbasis besparen. Een proefproject in Driebergen pakte vorig jaar goed uit. Zowel de jongeren als hun ouders en huisartsen waren tevreden over de snelle behandeling. De praktijkondersteuner kon veel vragen behandelen, zonder dat er een verwijzing naar de duurdere, specialistische jeugdhulp nodig was.

PREVENTIE Vanwege het Driebergse succes én de ervaringen in andere gemeenten, wil het college het project nu uitrollen in alle Heuvelrugdorpen. Een financiële besparing is nodig omdat de vraag naar jeugdhulp toeneemt, terwijl het budget vanuit Den Haag daalt. Broekhuis en Waaldijk gaan daarom meer dan voorheen de nadruk leggen op preventie, tijdige signalering van problemen en snelle, zo licht mogelijke hulp dichtbij huis.

VERWIJZING In 2018 verwezen de Heuvelrugse huisartsen bij elkaar zo'n 1100 jongeren door naar specialistische vormen van jeugdhulp. Zelf kunnen de huisartsen niet alle vragen over en van kinderen en jongeren beantwoorden. Daarvoor krijgen ze te weinig geld van de zorgverzekeraars. Vandaar dat de gemeente nu inspringt en speciale praktijkondersteuners inschakelt.

PATIËNTEN Broekhuis en Waaldijk willen de praktijkondersteuners voorlopig voor een periode van twee jaar in alle kernen aan de slag laten gaan. Huisartsen hebben beloofd om in hun praktijk plaats te maken voor die nieuwe functie en hun jeugdige patiënten en hun ouders naar hem of haar te verwijzen. Het gaat om 1,5 fte en de kosten worden geschat op 130.000 euro per jaar.