• Marc Satijn

'Het gaat hoe dan ook overlast veroorzaken'

DOORN Bewoners van de Amersfoortseweg hebben mogen schieten op een tweetal ontwerpen voor aanpassingen aan de N227. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft twee opties aan de bewoners voorgelegd tijdens een speciale informatieavond en wilde op basis daarvan de laatste wensen en ideeën verzamelen. Daarmee is er een nieuwe stap gezet in de aanpak van de doorgaande weg en zal er medio september een nieuw ontwerp ter tafel komen.

Marc Satijn

De grootste aanpassing is nu ingetekend ter hoogte van de komgrens van Doorn. De gemeente is van plan om daar een zogenaamde 'afbuiging' te realiseren, waardoor de snelheid afneemt bij de vanuit Maarn afkomende auto's en vrachtwagens. Bij dit idee loopt de wethouder tegen één probleem aan. ,,We zullen hiervoor privégrond moeten opkopen van twee eigenaren. Dit kan roet in het eten gooien", zo verwoordt verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA), die al reeds één positieve toezegging ontving van één van deze eigenaren.

 

FLITSPAAL Het merendeel van de bewoners aan de Amersfoortseweg ziet het liefste een flitspaal verrijzen langs de doorgaande weg. Een aanvraag die volgens de wethouder nog niet in gang is gezet. ,,Voorlopig richten wij ons echt op de aanpassingen van de weg. De aanvraag voor een flitspaal is een ander traject, waar wij apart in moeten gaan", aldus Veldhuizen, die de optie wel in overweging gaat nemen.

 

KAMELEON Een heikel punt is de oversteekplaats ter hoogte van basisschool de Kameleon. Ondanks dat de gemeente al een kleine aanpassing heeft ingetekend om het oversteken voor de basisschoolleerlingen veiliger te maken, is dit in de ogen van de schoolleiding niet voldoende. ,,Wij willen het liefste een stoplicht zien die alleen tijdens de momenten dat het nodig zijn aan gaat. Volgens de gemeente stagneren we daarmee het verkeer te veel, alleen doen we dat nu ook, maar dan met gevaar voor mens en kind", aldus schoolleider Esther Tempelaar.

Alle wensen zijn ingezameld en zullen in september resulteren in één ontwerp. Na een akkoord van de omwonenden zal deze definitief worden gemaakt en gaat het project een aanbesteding in. ,,Wanneer we er mee aan de slag gaan, durf ik niet te zeggen. De Amersfoortsweg-ondernemers willen na de Kerst, maar mijn bouwmensen zien dat als risicoperiode. Hoe dan ook zal het niet zonder trammelant gaan en gaat het overlast veroorzaken", aldus Veldhuizen.