• Robin van Lonkhuijsen

Daling 50-plussers met WW-uitkering zet door

HEUVELRUG Het aantal 50-plussers met een WW-uitkering blijft dalen. Sinds februari zijn er in de provincie Utrecht 4 procent minder WW'ers van 50 jaar en ouder. Dat blijkt uit de nieuwe barometer 50-plus van UWV, die dinsdag is verschenen. De barometer laat ook zien dat 50-plus vrouwen minder profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt dan mannen.

In deze barometer wordt het aantal 50-plussers dat een beroep doet op de WW per provincie weergegeven. In de periode januari 2013 tot en met februari 2016 was hierin vrijwel constant een stijging te zien. Gemiddeld nam het aantal oudere WW'ers in deze periode toe met 49 procent. Sinds februari van dit jaar is er duidelijk sprake van een daling. Landelijk is deze daling gemiddeld 6 procent. In veel provincies buiten de Randstad is de daling groter dan gemiddeld (Friesland -13%, Zeeland -10%, Limburg -7% en Overijssel -7%). In Noord-Holland en Utrecht is de daling juist minder groot (-4%). Het totaal aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers is gedaald tot net iets boven de 200.000 (stand eind oktober). Dit is ongeveer hetzelfde aantal als een jaar geleden.

ZELFDE SECTOR In deze barometer is ook gekeken naar sectoren waarbij 50-plus WW'ers weer werk vinden binnen dezelfde sector. Kinderopvang, culturele instellingen en de zorg zijn sectoren waar dat het meest voorkomt. In de industrie en in de financiële dienstverlening vinden 50-plussers die hun baan hebben verloren het minst vaak weer werk in dezelfde sector. Verder blijkt dat mannen beduidend vaker binnen een jaar weer werk vinden dan vrouwen (47 procent om 35 procent).

JOHN DE WOLF Volgens 50-plus 'boegbeeld' John de Wolf zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt positief, maar zitten te veel 50-plussers nog altijd 'op de reservebank'. ,,We zijn er nog lang niet", schrijft hij in een column in de barometer. ,,Het is belangrijk dat we de kansen die de arbeidsmarkt gaat bieden, ook echt benutten. Door het wegnemen van vooroordelen bij werkgevers, willen we ervoor zorgen dat werkzoekende vijftigplussers gewoon weer aan tafel komen voor een gesprek."

Met de barometer 50-plus geeft UWV een actueel beeld van de positie van ouderen op de arbeidsmarkt, zoals de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen en verschillende wetenswaardige nieuwtjes en feiten. De barometer verschijnt iedere twee maanden.