• Bewoners aan de Amersfoortseweg kampen met verkeersoverlast

    Marc Satijn

D66 en VVD willen een 'plan van aanpak' Amersfoortseweg

DOORN De gemeenteraad zal zich donderdagavond buigen over de kwestie Amersfoortseweg. Eerder trokken bewoners aan de bel vanwege de toenemende verkeersoverlast en -onveiligheid op de N227, maar nu legt ook de nieuwbouwende basisschool De Kameleon haar wensen neer bij de Raad. De VVD en de D66 dienen daarom een motie in tijdens de Kadernota-besprekingen om een 'plan van aanpak' op te stellen voor verbeteringen omtrent de overlast.

Marc Satijn

De Kameleon vraagt de Heuvelrugpolitiek om enkele veiligheidsaanpassingen door te voeren. Zo wil de school onder andere dat de snelheid wordt teruggebracht, dat er zebrapaden worden aangelegd en dat er een Kiss en Ride wordt ingericht nabij het schoolgebouw. ,,De ouders en kinderen die nu klaar-over spelen zijn iedere keer benauwd als ze zien hoe hard de vrachtwagens en de auto's aan komen rijden", aldus de school.

GESPREK CU-raadslid Dick Karssen stelt dat er al verschillende ideeën naar voren zijn gebracht om op korte termijn met beperkte middelen verbetering in de veiligheidssituatie aan te brengen. ,,Ik zou de wethouder willen vragen om daarover met de school en de bewoners in gesprek te gaan en deze serieus te overwegen", aldus Karssen, die wel vindt dat verder gaande maatregelen bij het nieuwe 'Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)' kunnen worden betrokken.

ONDERZOEK Volgens verantwoordelijk wethouder Henk Veldhuizen (CDA) zijn er voor de N227 twee mogelijkheden, waaronder de geplande werkzaamheden van 2018 naar 2017 toehalen. ,,Dan blijft het bij het aanleggen van nieuw asfalt", aldus Veldhuizen, die aangeeft dat de rest van de maatregelen verdergaand onderzoek vergen. ,,Wat is haalbaar? Hoe denkt de buurt daarover? Dat kost tijd... En hoe meer tijd je aan de voorkant besteed, hoe beter het aan de achterkant gaat. Er zullen wel financiële middelen moeten worden gezocht voor de betreffende maatregelen."

De SGP-fractie hielp de wethouder er maandagavond nog wel aan herinneren dat hij eerder al een lijst met aanpassingen - aangeleverd door buurtbewoners - negatief aannam en betwijfelde of er nu wel daadkracht is om de plannen op te pakken. ,,Ik weet dat zij een vraag hadden ingediend voor het afkoppelen van vrachtverkeer, wat lastig is aangezien het ook gaat om een provinciale weg. Soms kost een aanpak niets, maar dat wil niet zeggen dat het praktisch kan", aldus de wethouder.

Donderdagavond zal duidelijk worden of de twee indienende fracties de motie doorzetten en of de bewoners van de Amersfoortseweg en de basisschool een positief vooruitzicht zullen krijgen.