• Mohamed Hassan (Pixabay)

Raadsvragen over corona-protocollen huisartsenposten

HEUVELRUG Zijn de corona-protocollen voor huisartsenposten op de Utrechtse Heuvelrug wel juist toegepast, en zijn de juiste afwegingen gemaakt? Dat vraagt D66-raadslid Erik van Buiten zich af. Hij gaat er morgen (donderdag) raadsvragen over stellen.

,,De grote groep Heuvelrug-inwoners op relatief hoge leeftijd, die graag zo lang mogelijk zelfstandig wil wonen en leven, maakt dat we aandacht moeten geven aan de inrichting van de zorg in de nabijheid van onze inwoners. De huisartsenpost en gezondheidscentra in de dorpen zijn daarvoor essentieel", aldus Van Buiten.

BLOEDPRIKKEN ,,Vanuit Maarn en Maarsbergen ben ik door inwoners aangesproken over het sinds maart 2020 aanhouden van de beperkte dienstverlening door de huisartsenpost, een omgeving waar corona (Covid 19) uiteraard een grote rol speelt. Concrete steen des aanstoots is dat ouderen naar Amerongen of Driebergen moeten om bloed te prikken. En dat er geen zicht op is dat dit wél weer normaal gaat verlopen." 

OPENBAAR VERVOER Van Buiten vervolgt: ,,De vraag is of deze maatregel middels corona-protocollen is voorgelegd aan de gemeente. Had dat conform de noodverordeningen gemoeten? Of is dat bij het stoppen of verplaatsen van dienstverlening niet verplicht? Is in dat kader aan de gemeente ter beoordeling voorgelegd of het wenselijk is dat de relatief kwetsbare groep ouderen daarbij afhankelijk wordt gemaakt van openbaar vervoer, in een tijd dat het kabinet vroeg om zo min mogelijk gebruik te maken van het OV?"

Het raadslid wil verder weten of en zo ja hoe vaak er overleg is van de gemeente met de huisartsen in de gemeente. ,,Is daar besproken of er door ouderen preventieve zorgdienstverlening wordt vermeden vanwege corona als deze niet in nabijheid beschikbaar is? Ik krijg die signalen langs informele weg. Is dat na te gaan bij de huisartsenposten?"

NIEUWE REGELS Van Buiten wil bovendien graag van de wethouder weten of hij bereid is ,,met huisartsen en verbonden zorgdienstverleners te bespreken tot in hoeverre de nieuwe corona-regels per 1 juli ruimte bieden om weer zoveel mogelijk de preventieve en eerstelijnszorg in de dorpen normaal vorm te geven."

Label:

Coronavirus