• 112Heuvelrug.nl

Controle Overberg levert ruim honderd 'nieuwe inwoners' op

OVERBERG De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft er in één dag meer dan honderd 'nieuwe inwoners' bij gekregen. Bij de grote controle, donderdagmorgen op camping De Ossenberg in Overberg, zijn meer dan driehonderd mensen gecontroleerd. Ruim honderd van hen bleken niet ingeschreven te staan bij de gemeente en hebben dat ter plekke alsnog gedaan. Dat heeft de gemeente vanmiddag bekend gemaakt.

BELASTINGSCHULDEN De controleactie begon om 05.00 uur en liep rond 13.45 uur 's middags ten einde. Iedereen op het park, maar ook wie het terrein verliet of betrad, is gecontroleerd door de samenwerkende partijen. Daaruit bleek onder meer, dat veel personen op het park verblijven die niet ingeschreven zijn in de basisregistratie, waarna de ruim honderd personen zich alsnog hebben ingeschreven. Verder was sprake van een aantal openstaande belastingschulden die ter plekke zijn betaald. Daarnaast heeft de belastingdienst enkele voertuigen in beslag genomen. Verder hebben de deelnemende organisaties voldoende aanknopingspunten gevonden voor nader onderzoek.

INZICHT KRIJGEN De integrale controleactie werd uitgevoerd door de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Meer dan zestig medewerkers van deze organisaties namen aan de controleactie deel. Ook de politie was bij de integrale controle aanwezig voor toezicht op de openbare orde, ondersteuning bij de controles en het opsporen van strafbare feiten. Met deze controle wilden alle betrokken partijen inzicht krijgen in de situatie op het recreatiedorp en zo nodig handhavend optreden tegen overtredingen en strafbare feiten.

Hoewel de controles niet gericht waren op permanente bewoning, bieden de uitkomsten van de integrale controle ook waardevolle input voor de beleidsnota verblijfsrecreatie en het bestemmingsplan recreatieterreinen.

Burgemeester Frits Naafs: ,,Ik heb veel waardering voor de manier waarop alle deelnemende organisaties hebben samengewerkt bij deze actie en wil iedereen daarvoor ook bedanken. Daarnaast wil ik alle bewoners van het recreatiedorp bedanken voor de overwegend coöperatieve medewerking aan de controleactie."

De gemeente en de samenwerkende organisaties sluiten niet uit dat de komende jaren soortgelijke acties worden uitgevoerd op andere campings/recreatieparken.