• Michiel Schaaij

Bewoners Amersfoortseweg likken hun wonden

DOORN Een ultieme poging van de VVD en D66 om de renovatie van de Amersfoortseweg niet tot 2020 uit te stellen, heeft schipbreuk geleden in de gemeenteraad. Zoals verwacht kreeg een motie van de twee partijen donderdagavond geen steun van de andere fracties. De ondernemers zijn blij met het uitstel van de werkzaamheden, maar de omwonenden likken hun wonden.

Michiel Schaaij

De pleidooien van VVD en D66 om na jaren van uitstel de omwonenden niet opnieuw met een kluitje in het riet te sturen, vonden geen gehoor. Na afloop noemden teleurgestelde bewoners de tegenstemmers onbetrouwbaar. Ze vonden steun bij D66-fractieleider Karin Oyevaar. ,,Een betrouwbare overheid zegt niet alleen wat ze doet, maar doet ook wat ze zegt", aldus Oyevaar.

KOFFIEKOPJES Ook VVD-raadslid Evert de Boer stelde de betrouwbaarheid van de gemeente ter discussie en zette zijn hakken in het zand. Volgens hem staan bij de bewoners de koffiekopjes te rinkelen in de kast, als er vrachtauto's voorbij komen. ,,Met het eerdere uitstel van de renovatie naar 2018 konden we nog leven. Uitstel naar 2020 is voor ons onacceptabel", aldus De Boer.

GEEN TWIJFEL Maar de indieners van de motie konden de meerderheid van de gemeenteraad niet aan het twijfelen brengen. ,,Er zijn overwegende argumenten om niet nu al te beginnen met de werkzaamheden", aldus Dick Karssen (ChristenUnie). Eén daarvan heeft te maken met de regionale omleidingsroutes die ingesteld moeten worden.

OMLEIDINGEN Buurgemeenten overleggen tijdig met elkaar over toekomstige wegwerkzaamheden en omleidingen. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) staan er dit jaar in Bunnik en Odijk afsluitingen van de N229 gepland. Om dan gelijktijdig de Amersfoortseweg af te sluiten, is vragen om verkeersproblemen.

PLANNING Wethouder Boonzaaijer gaf opnieuw toe, dat hij te ambitieus was met zijn plan om al dit voorjaar met de opknapbeurt van de Amersfoortseweg te beginnen. Hij gaf te kennen, de hete adem van de actievoerende bewoners in zijn nek te hebben gevoeld. ,,Ik voelde de druk van de bewoners om de werkzaamheden vóór de zomer af te ronden", aldus de wethouder.

SNEER SGP-fractieleider Gert-Jan van den Brink nam het voor zijn partijgenoot op. Hij deelde een gevoelige sneer uit naar de VVD, die de renovatie van de Amersfoortseweg alsnog voor het einde van dit jaar wil voltooien. ,,Als je een beetje van onze ondernemers houdt, is het niet verstandig om in november of december met werkzaamheden te beginnen. Ik zou van de VVD anders verwachten."