• Samen met andere omwonenden strijdt Ernst Wolf al jarenlang tegen verkeersonveiligheid en geluidsoverlast op de Amersfoortseweg.

    Dorpsjournalist.nl

Bewoners Amersfoortseweg Doorn teleurgesteld in politiek

DOORN Bewoners van de Amersfoortseweg zijn teleurgesteld in de Heuvelrugpolitiek. Alle tekenen wijzen erop dat de gemeenteraad volgende week donderdagavond het formele besluit neemt om de opknapbeurt van de N227 in Doorn-Noord uit te stellen naar 2020. ,,Het is te bizar voor woorden", zegt bewoner Ernst Wolf. ,,Politici gooien hiermee hun betrouwbaarheid en geloofwaardigheid overboord."

Michiel Schaaij

STRIJD Met een luide plof legt Wolf in zijn woning aan de Amersfoortseweg een dikke dossiermap op tafel. Meer dan tien jaar strijd en overleg was er nodig, om de urgentie van maatregelen tegen verkeersonveiligheid en geluidsoverlast duidelijk te maken aan de gemeente en de politieke partijen. ,,We hebben eindeloos veel gesprekken moeten voeren. Met als resultaat opnieuw uitstel", zegt Wolf, die duidelijk gedesillusioneerd is.

Om hun grieven kracht bij te zetten, dienden bewoners van de Amersfoortseweg al in 2014 en 2016 petities in. Door het alsmaar toenemende verkeer en de slechte staat van het wegdek krijgen omwonenden steeds meer geluids- en trillingsoverlast te verwerken. Steeds grotere aantallen personenauto's en zwaar vrachtverkeer razen dagelijks over de weg.

BEKEURINGEN Naar schatting rijden jaarlijks een miljoen auto's harder dan de toegestane 50 kilometer per uur. Wolf zegt die raming te baseren op cijfers die de gemeente zelf heeft aangeleverd. Maar van de beloofde handhaving komt al jarenlang bitter weinig terecht. In heel 2018 werden er tijdens drie korte controles slechts vier snelheidsbekeuringen uitgeschreven.

,,Ze stonden er een kwartier of twintig minuten met een lasergun en dat was alles", aldus Wolf. ,,Het stelt niks voor. Als je belooft dat je gaat handhaven, moet je dat ook echt doen", vindt de Doornaar. Ook over de gemeentelijke weigering om het omgevingslawaai te meten, is hij niet te spreken. Verzoeken van de omwonenden worden systematisch genegeerd, zegt Wolf.

OVERSTEEK Verder heeft Wolf er begrip voor, dat basisschool Kameleon moeite heeft om genoeg oversteek-ouders te vinden. In de gemeenteraad klonk daarover onlangs nogal wat gemopper. Maar ouders die scholieren helpen om veilig de N227 over te steken, krijgen steeds vaker te maken met scheldpartijen en een agressieve houding van weggebruikers. Het is niet meer dan logisch dat die ouders er dan de brui aan geven, denkt Wolf.

In 2016 werden de onveiligheid en overlast ook de politiek te gortig. Een aangenomen motie van VVD en D66 riep het college op om de problemen op korte termijn aan te pakken. De reconstructie van de Amersfoortseweg zou in 2017 moeten plaatsvinden. Daar kwam echter niets van terecht. De gemeente deed vervolgens de toezegging, dat de opgeknapte N227 tegelijk met de nieuwbouw van basisschool WereldKidz Kameleon opgeleverd zou worden.

GEBROKEN BELOFTE Volgens Wolf voelden de bewoners zich zwaar teleurgesteld, toen ook die toezegging niet werd nagekomen. Nu voor de derde keer een politieke belofte gebroken dreigt te worden, is voor bewoners de maat vol. ,,Wethouder Boonzaaijer is in twee weken tijd 180 graden gedraaid. Maar voor politici is betrouwbaarheid en geloofwaardigheid het belangrijkste. Als je dat overboord gooit, dan houdt het allemaal op", zegt Wolf.

Overigens voelen de strijdende bewoners zich in de rug gesteund door de provincie. Een projectleider van de afdeling Mobiliteit zou al enige tijd geleden hebben bevestigd, dat de Amersfoortseweg technisch gezien op korte termijn aangepakt moet worden. ,,De fundering en het wegdek zijn al lang aan gort gereden en de gemeente heeft niet of nauwelijks onderhoud gepleegd", zegt Wolf.

ULTIEM Maar aangezien de Amersfoortseweg binnen de bebouwde kom een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, legt het oordeel van een provincieambtenaar weinig gewicht in de schaal. Het besluit om de renovatie een jaar vooruit te schuiven, staat als hamerstuk op de raadsagenda. Toch doen omwonenden nog een ultiem appèl op de politiek om het tij te keren en de straat nog dit jaar aan te pakken.