• Marc Satijn

Amersfoortseweg wordt 'a hell of a job'

DOORN Bewoners aan de Doornse Amersfoortseweg mochten zaterdagochtend uitgebreid hun beklag, tips en gewenste aanpassingen doorgeven aan verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA). Dit naar aanleiding van de inmiddels al lange tijd lopende discussie over de aanpak van de N227 die geagendeerd staat voor 2018, maar waar enkele bewoners en basisschool De Kameleon liever zien dat dit - deels - wordt vervroegd naar 2017.

Bewoners en enkele gemeenteraadsleden wisten diverse klachten en opmerkingen in te leveren, die vooral te maken hadden met drie punten: snelheid, geluidsoverlast en de toegenomen verkeersintensiteit. Maar ook kwam de 'risicovolle' uitrit van de Sparrenlaan ter sprake, zouden fietsers rond het centrum te veel gebruik maken van de stoep en mistten mensen op diverse punten veilige oversteekplaatsen.

JULIANAWEG Over de gehele Amersfoortseweg wordt geklaagd over het geluid wat het asfalt met zich meebrengt, de hoge snelheden die worden gehaald en de voorbij denderende vrachtwagens. ,,Maar wij krijgen ook extra veel verkeer doordat de Julianaweg - een van de zijstraten van de N227 - halverwege met een paaltje wordt afgesloten, waardoor bestemmingsverkeer over onze weg moet omrijden", beklaagt een bewoner, gesteund door de wethouder. ,,Onze policy is om geen wegen af te sluiten... Dan wordt het elders drukker", aldus Veldhuizen.

Diverse gewenste aanpassingen werden ingebracht, variërend tot de aanleg van verkeersdrempels - waar niet iedereen voorstander van was - tot het plaatsen van flitspalen. Een verhoging tussen de twee weghelften zou volgens de bewoners ook inhalende automobilisten moeten tegenhouden. ,,Wij moeten op zoek naar optimum... en die is er nog niet", aldus de wethouder, die tijdens de bijeenkomst geen toezeggingen deed.

NAAFS Volgens de aan de Amersfoortseweg wonende Elsbeth Barnasconi heeft ook burgemeester Naafs - die aan de parelel lopende Van der Leelaan woont - last van het verkeerslawaai. ,,Gezien zijn positie zegt hij er zelf liever niets over, maar hij heeft er ook moeite mee om in de tuin te zitten."

TERMIJN De kans dat de aanpak al in 2017 start is klein, tot teleurstelling van de Kameleon die graag een alternatief hadden gezien voor de onveilige oversteek nabij de school waar dagelijks 200 kinderen gebruik van maken. Volgens de wethouder is die kans alléén aanwezig als de gemeenteraad nog voor het einde van het jaar akkoord gaat met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), waardoor er geld vrij komt voor de aanpak van de weg. ,,Onze techneuten gaan nu eerst een concept maken. Daar gaan wij mee terug naar een openbare bijeenkomst waar een debat volgt met de betrokkenen."

De wethouder hoopt de plannen halverwege het eerste kwartaal van 2017 te kunnen presenteren, maar stelt dat het 'a hell of a job' wordt. De kans dat er al een deel komend jaar wordt aangepakt is dan ook klein. ,,Willen wij in 2017 de oversteek bij de Kameleon aanpakken, dan moet dit echt een 'no-regret'-ma atregel zijn. Anders maken wij onnodige kosten."