• Marc Satijn

Amersfoortseweg aangepakt

DOORN Acties van bewoners om de verkeersveiligheid van de Amersfoortseweg aan te pakken, lijken eindelijk vruchten af te werpen. De gemeente heeft concrete plannen op tafel gelegd. Een uitbuiging van de N227 aan het begin van de bebouwde kom, óf de plaatsing van verkeerslichten moet aanwonenden en ouders van overstekende basisscholieren tevreden stellen. Burgemeester en wethouders zien geen kans om zwaar vrachtverkeer om het dorp te leiden.

ONGEVALLEN Volgens het college bevindt de herinrichting zich nu in het ontwerpstadium en zou de schop in de zomer van volgend jaar de grond in kunnen. Hoewel het aantal verkeersongevallen op de Amersfoortseweg volgens de gemeente niet onrustbarend is, ervaren bewoners de situatie anders. De plaatsing van een felbegeerde flitspaal is echter nog niet dichterbij gekomen. Alleen locaties met een hoog objectief ongevallencijfer zouden daarvoor in aanmerking komen.

BEBOUWDE KOM Om de veiligheid van de drukke verkeersader toch te vergroten, wil de gemeente bij de grens van de bebouwde kom een buiging in de rijbaan aanleggen. Daarmee kan de snelheid van automobilisten worden afgeremd. Of die optie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, hangt onder andere af van onderhandelingen met particuliere grondeigenaren. Die zijn inmiddels door de gemeente benaderd, maar het is nog niet duidelijk of zij de benodigde grond willen verkopen.

GRONDAANKOOP Mochten de grondeigenaren niet willen meewerken, dan blaast de gemeente dit plan af. Als de grondaankoop wel doorgaat, moet er een provinciale procedure worden opgestart voor het verschuiven van de grens van de bebouwde kom. Op die manier komt de geplande wegaanpassing op het grondgebied van de gemeente te liggen. Als dat geregeld is, kan de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan alsnog roet in het eten gooien.

VERSMALLING Een tweede optie die bij de gemeente in beeld is, is de plaatsing van verkeerslichten op de kruising van de Amersfoortseweg met de Willem de Zwijgerlaan en de Kaaplaan. Naast beide opties voorzien de plannen onder andere in een versmalling van de rijbaan, een verhoogde rijstrookscheiding en twee oversteekpunten met een middeneiland. Eind december wil de gemeente de bewoners tijdens een informatieavond bijpraten.