• Vertegenwoordigers van sportverenigingen willen zich de komende tijd inzetten voor een lokaal sportakkoord.

    Edith Hazelzet

Aftrap voor lokaal sportakkoord

LEERSUM Vertegenwoordigers van ruim een kwart van de Heuvelrugse sportverenigingen kwamen vrijdagavond in SCC De Binder bijeen om een begin te maken aan een lokaal sportakkoord. Geïnspireerd door Joëlle Staps, projectleider van het Nationaal Sportakkoord en sportwethouder Chantal Broekhuis, gingen zij aan de slag om te bepalen wat lokaal de belangrijkste punten zijn om inwoners langdurig met plezier te kunnen laten sporten.

Edith Hazelzet

Joëlle Staps uit Leersum was als plaatsvervangend directeur sport van het ministerie van WVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord dat in eind juni 2018 getekend werd. Het doel van het akkoord is om de organisatie en financiering van sport toekomstbestendig te maken. In het document met de subtitel 'Sport verenigt Nederland' bundelen de rijksoverheid, gemeenten en sportkoepels zoals NOC*NSF de krachten om zeker te stellen dat Nederlanders in de toekomst kunnen blijven sporten zoals ze nu doen.

,,En om nog meer mensen te laten meedoen - gewoon omdat het leuk is", voegt Staps toe. ,,Het sportakkoord is ook ingegeven doordat er zorgen zijn over de verminderde motorische vaardigheden van kinderen en over de lage sportdeelname van specifieke doelgroepen. Ook een punt van aandacht is de verenigingsinfrastructuur, die onder druk staat door bijvoorbeeld teruglopende aantallen vrijwilligers."

PLEZIER Het Nationaal Sportakkoord gaat gepaard met een jaarlijkse investering van 400 miljoen euro. Dit komt bijvoorbeeld ten goede aan 700 extra buurtsportcoaches, accommodaties, een verhoogde vrijwilligersvergoeding en beweegprogramma's voor kinderen onder de 6 jaar. Ook in procesbegeleiding om te komen tot lokale sportakkoorden is voorzien. Staps: ,,Het plan moet van papier af, de regio in. Het is nu aan jullie om er praktische uitvoering aan te geven, met het nationale akkoord als inspiratiebron." Ze is blij dat plezier in sporten nu centraal staat. ,,Waar de vorige minister vooral inzette op sport als middel om problemen rond de zorg en inclusiviteit aan te pakken, stelt minister Bruins het plezier in sporten voorop. Dat is iets wat alle sporters en verenigingen herkennen en waar zij iets mee kunnen."

Magalie van Exel (17) benadrukte namens de Jeugdraad van de gemeente de cruciale rol die ouders hebben in het plezier dat hun kinderen aan sporten beleven. Zij hield een indrukwekkend pleidooi voor meer sportiviteit en respect langs de lijn en op het veld. ,,Kinderen moeten hun spel terugkrijgen. Je ziet gelukkig steeds meer dat scheldende ouders door anderen gecorrigeerd worden. Ook zijn er vanuit verschillende sportbonden campagnes om ouders weer in het gareel te krijgen en in de rol waarin wij hen graag zien: die van de normaal aanmoedigende fan met respect voor alle officials en vrijwilligers."

VERSTERKEN Wethouder Chantal Broekhuis was blij met de opkomst op het sportcongres. ,,We zijn een supersportieve gemeente met honderd sportverenigingen en we bewegen hier ook meer dan het landelijke gemiddelde. Maar als we elkaar hier vanavond beter leren kennen, kunnen we elkaar in de toekomst versterken." In twee rondes gingen de deelnemers uiteen om te discussiëren over vragen als, hoe leden en vrijwilligers aan verenigingen te binden, gezond sporten, sportief coachen en de verschillende stimuleringsprogramma's die er al zijn in de gemeente.

Aan het lokale sportakkoord zal een door een groep vertegenwoordigers van sportverenigingen op de Utrechtse Heuvelrug, samen met de wethouder, verder gewerkt worden. Ook Heuvelrug Sportinitiatief, dat al 33 sportclubs verenigt, gaf aan graag mee te willen werken.