• Dorpsjournalist.nl

Afsluiting van N227 is niet te voorkomen

DOORN De renovatie van de Amersfoortseweg pakt mogelijk nog duurder uit dan eerder was berekend. Volgens de gemeente bestaat de kans dat de onderlaag van het asfalt in het noordelijke gedeelte zó slecht is, dat die moet worden vervangen. Daar hangt een prijskaartje aan van ruim anderhalve ton. Dat blijkt uit een toelichting die verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Michiel Schaaij

Eerder bleek al dat de fundering aan de zuidzijde, tussen de Willem de Zwijgerlaan en het begin van de 30-kilometerzone, niet meer de noodzakelijke levensduur meer heeft. Ook dat kost extra geld. Maar zonder nieuwe fundering zou het renoveren van de Amersfoortseweg kapitaalvernietiging zijn, zo laat Boonzaaijer de gemeenteraad weten.

AFGESLOTEN De kans dat ook de fundering van het noordelijke wegdeel moet worden vervangen, wordt door Boonzaaijer ingeschat op zo'n 25 procent. De gevolgen voor inwoners en passanten zijn hoe dan ook aanzienlijk. Ook als de gemeente die laatste tegenvaller bespaard blijft, moet de N227 in Doorn-Noord een tijdje worden afgesloten. Om de veiligheid te garanderen, kan tijdens de werkzaamheden niet worden volstaan met éénrichtingsverkeer.

BUSLIJN Het gevolg van de afsluiting is onder andere, dat buslijn 82 tussen Doorn en Amersfoort een tijdje moet worden omgeleid via Leersum. Om Maarnse passagiers niet in de kou te laten staan, laat busvervoerder Syntus in die periode een pendeldienst rijden tussen Maarn en Maarsbergen. De gemeenteraad praat maandagavond over de wegrenovatie en neemt in maart een besluit.

KOSTEN DRUKKEN Om vaart te maken, wordt de aanbesteding van de werkzaamheden alvast gestart. Vanzelfsprekend vindt de gunning van het project pas plaats, nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan. Volgens wethouder Boonzaaijer kan de Heuvelrugpolitiek de kosten nog drukken, bijvoorbeeld door de geplande oversteekplaats met verkeerslichten ter hoogte van basisschool Kameleon voorlopig niet uit te voeren.

AFREMMEN Een andere mogelijkheid om te elfder ure op de renovatie te bezuinigen, is het schrappen van de nieuwe uitbuiging bij de bebouwde komgrens. Die is bedoeld om de snelheid van het verkeer af te remmen. Maar aangezien buurtbewoners, school en ouders al jarenlang bij de politiek aandringen op snelheidsverlaging en een veilige oversteek, is het de vraag of de politieke partijen een paar weken voor de provinciale verkiezingen juist die maatregelen willen schrappen.