Politiek

Advertorial
Advertorial
DOORN Van Veldhuizen womenswear heeft alles in huis om warm de winter door te komen. Van stijlvolle mantels tot behaaglijke jassen, aan te vullen met warme...
MAARSBERGEN De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het ontwerpinpassingsplan ‘Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen’ en het ontwerpbesluit hogere waarden wet Geluidhinder vastgesteld. Beiden liggen van 19 juni tot en met 30 juli 2020 ter inzage. Tijdens deze periode kan eenieder een zienswijze indienen tegen dit plan. Dit geldt...
Advertorial
MAARN Zorgverleners Marco Meurs en Jelke Fokkinga wilden dat dagcentrum De Regenboog het predicaat fairtrade zou krijgen. Ze dienden een aanvraag in bij...
DOORN (ANP) Het aantal mariniers dat vertrekt bij Defensie lijkt af te nemen. De afgelopen jaren zochten veel mariniers hun heil elders. De voorgenomen verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen was een belangrijke reden om te gaan.