• Inzage medisch dossier huisarts

    Huisartsen Gelderse Vallei

Vanaf 1 juli inzage in uw medisch dossier van de huisarts

22-05-2020, 09:57 | Lezersnieuws | Alvera Bos

Vanaf 1 juli kunnen patiënten in de Gelderse Vallei hun medisch dossier van de huisarts zelf online bekijken. Het gaat onder andere om het advies van de huisarts, de uitslagen van een onderzoek (bijvoorbeeld een bloedonderzoek) en een lijst met de medicijnen.

Door deze inzage wordt het voor de patiënt makkelijker om samen met de huisarts te praten over de eigen gezondheid en om een keuze te maken over de behandeling.

Inloggen vanuit huis

Patiënten ontvangen van hun huisarts een brief of e-mail met instructies om in te loggen. Inloggen gebeurt in een patiëntenportaal of in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In het patiëntenportaal ziet de patiënt de gegevens van de huisarts. In een PGO ziet de patiënt ook gegevens van andere zorgverleners, zoals het ziekenhuis. Patiënten kiezen zelf welke PGO zij willen gebruiken en welke medische gegevens zij willen zien in een PGO.

Medische gegevens goed beveiligd

Alleen de medewerkers van de huisartsenpraktijk en de patiënt zelf hebben toegang tot deze gegevens. Huisartsen in de regio Gelderse Vallei roepen hun patiënten op om voorzichtig te zijn met het geven van de medische gegevens aan anderen. Zij adviseren hun patiënten om de inloggegevens altijd geheim te houden en nooit zomaar hun gegevens te geven aan bedrijven die daarom vragen.