• Overhandiging van de blauwdrukken door zr. Emmanuel osb

    Een van de kloosterlingen van Mariendonk

Blauwdrukken Hoofdhuis Broekbergen uit 1912 teruggevonden

18-01-2020, 10:22 | Lezersnieuws | Mieke

In het archief van het Duitse klooster Mariendonk zijn recent de uit 1912 daterende blauwdrukken ontdekt van de verbouwing en uitbreiding van het in Driebergen gelegen Hoofdhuis van Buitenplaats Broekbergen.

Het uit ca 1750 daterende Broekbergen is vanaf 1875 bewoond geweest door de zusters Benedictinessen, dat zij de naam Arca Pacis gaven: Ark van Vrede. Omdat het klooster snel te klein werd, is door de zusters in 1899 in Kempen (Duitsland) het dochterklooster Mariendonk gesticht en werden plannen gemaakt om Arca Pacis uit te breiden. De tekeningen voor de verbouwingen werden vastgelegd op zogenaamde blauwdrukken.

Toen de zusters in 1998 Arca Pacis verlieten namen ze hun archieven mee naar Mariendonk. Onlangs kwamen de blauwdrukken weer boven tafel. De inmiddels 93-jarige Zr. Emmanuel osb was dankbaar dat ze deze, in aanwezigheid van haar Nederlandse vertegenwoordigster Bernadette vd Hoek van Maarschalkerwaart, persoonlijk kon overhandigen aan de huidige eigenaren van Broekbergen, Henk den Boon en Els Kruidenier. Op de tekeningen is goed te zien welke aanpassingen er destijds gedaan zijn en valt er weer een puzzelstukje van de lange geschiedenis van Broekbergen op zijn plaats.

De blauwdrukken, die vanaf nu zorgvuldig in de archieven van Broekbergen bewaard zullen worden, zijn te bezichtigen tijdens de eerstvolgende rondleiding door het hoofdhuis van Broekbergen, Kloosterlaantje 1 in Driebergen, op zondag 26 januari om 14 uur. De toegang is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via info@broekbergen.nl