• Het bankje voor de Van Braamhouckgeestkazerne in Doorn.

    Erwin Kamp

Tijd voor even iets anders: De kracht van stil zitten ....

11-04-2020, 17:32 | Lezersnieuws | Erwin Kamp

Iedere Marinier in Doorn kent deze plek. Het bankje tegenover de kazerne is een begrip. Normaliter wordt hier iedere doordeweekse dag sportkleding opgehangen voordat de Mariniers een rondje rond het bouwland gaan draven.

Het bankje staat er nu al vier weken verlaten bij. Door het Coronavirus zijn ook de meeste Mariniers verplicht om vanuit huis te werken. Dat voelt heel onnatuurlijk. Want Mariniers willen voorwaarts gaan, zoeken uitdaging, gaan door waar andere stoppen. En dan in eens worden we gedwongen om op onze handen te gaan zitten.

Het bankje is natuurlijk een bankje om op te zitten, om even uit te rusten. Het merkwaardige is eigenlijk, dat het hier nooit voor wordt gebruikt. Het bankje is meer een symbool geworden. Een symbool voor ontmoeting, voor een start- en eindpunt.

Toen er nog sprake van was dat het Korps naar Vlissingen zou verhuizen, hoorde ik al stemmen klinken om het bankje mee te laten verhuizen. Nu we niet naar Zeeland gaan, zal het op termijn wel naar Nieuw Milligen worden ‘verscheept’.

Maar nu het zo stil is rond het bankje, doet het bij mij een appel op waar het bankje feitelijk voor staat. Het bankje is namelijk veel meer dan een voorwerp. Het bankje heeft ongewild ons ook iets te vertellen. Zeker in deze tijd van het Coronavirus wordt de betekenis van het bankje mij steeds duidelijker.

Het bankje staat er verlaten bij. Zonder dat de Mariniers er gebruik van maken, verliest het weliswaar zijn functie, maar niet zijn betekenis. Het bankje staat voor ontmoeting, voor contact, voor samenzijn. Het bankje is een hulpmiddel om de onderlinge verbondenheid in de praktijk te brengen.

Daarnaast is het bankje ook een baken van rust. Het staat er maar te staan zonder zich iets van het Coronavirus aan te trekken. Juist nu nodigt het bankje uit om er eens rustig op te gaan zitten. Even niet in de versnelling, even tot rust komen, reflecteren, even stil zitten.

Door stil te zitten, leren we zien wat van betekenis is. We leren zien wat van waarde is. Misschien wel sterker dan ooit ervaren we wat de woorden: Verbondenheid, Kracht en Toewijding betekenen. Zit stil, laat de woorden op je inwerken en denk er over na. Juist nu. Stil zitten maakt ons bewuster. We hebben het nodig, om straks weer voluit voorwaarts te kunnen gaan. QPO!

Ik wens een ieder mooie Paasdagen en blijf gezond!

Erwin Kamp

Hoofd Humanistisch Geestelijke Verzorging bij Defensie