• Eén van de vijwilligers van Prima Perspectief op het Plastic Vrij Festival in Doorn samen met actief lid van Goed Volk

    Willy Marks

Oranjefonds steunt asielzoekers in vrijwilligerswerk

17-10-2019, 20:35 | Lezersnieuws | Jef

Nu de gemeente Utrechtse Heuvelrug drastisch moet bezuinigen is ook de subsidie voor Prima Perspectief geschrapt. Sinds 2017 heeft deze organisatie enige honderden asielzoekers van het AZC in Leersum in staat gesteld zinvol vrijwilligerswerk te verrichten in meer dan 25 verschillende organisaties en instellingen in onze gemeente.

De verwachting is dat er per 2021 gelden vrijkomen voor een nieuw Inburgeringsprogramma onder strakke regie van de gemeente, waar ook Prima Perspectief een rol in kan gaan spelen.

Ter overbrugging heeft het Oranje Fonds € 25.000,- toegezegd en de Diaconie van de PKN-kerken nog eens
€ 5.000,-. Met deze bijdragen laten beide organisaties zien dat zij het werk van Prima Perspectief belangrijk vinden voor de opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen in onze gemeente.

Veel asielzoekers moeten lang wachten voordat ze zich statushouder mogen noemen. Ook na het verkrijgen van een verblijfstatus moeten ze nog geruime tijd in het AZC wonen in afwachting van hun definitieve woonplaats. In de tussentijd zijn de dagen lang, mogen ze niet werken en vervelen ze zich dood. Zinvol vrijwilligerswerk zoals in de historische groentetuin van Landgoed Zuylestein, de Eurowinkel in De Delerij, in de Driebergse Speelweek, bij een zorginstelling of als klusser in de sportclub Hoenderdaal versterkt hun gevoel van eigenwaarde, stimuleert hen om Nederlands te praten en levert sociale contacten op. Daarmee zetten ze hun eerste stappen in de Nederlandse samenleving.

Ziet u een mogelijkheid om nieuwkomers zinvol vrijwilligerswerk te laten doen, neem dan contact op met de projectleider van Prima Perspectief, Willy Marks (06-80165980).