Fusie Huurdersbelangen Verenigingen.

09-10-2019, 19:39 | Lezersnieuws | P.H.

Gister 8 oktober 2019 is de Algemene Ledenvergadering van de huurdersbelangenvereniging Driebergen-Rijsenburg geweest inzake de fusie tussen Driebergen, Doorn en Leersum. In een gezamenlijk vergadering in de grote zaal van Nieuw Salem werd een en ander doorgenomen met het aanwezige bestuur van de drie verenigingen alsmede de notaris van Heuvelrug Notarissen, de heer mr. G. Alferink. Na deze uitleg werd er per vereniging gestemd. Van de aanwezige leden uit Leersum was iedereen akkoord, van Doorn ook en uit Driebergen waren er 2 niet akkoord. Bij grote aanwezige meerderheid werd het fusieplan derhalve akkoord bevonden.

De Bewonerscommissie DeGroeneTuinen/LangeDreef wenst het voorlopige bestuur van de Huurdersbelangenvereniging HeuvelrugWonen (HBV-HW) veel succes toe met de verdere uitwerking van haar plannen in de nabije toekomst.

Bewonerscommissie DeGroeneTuinen/LangeDreef              namens deze: Paul van der Horst