• Hulplijn voor ouders, Kindercoach Estelle de Hingh

    Ingrid Schoonen

Landelijke telefoonlijn voor ouders en verzorgers! Nieuw initiatief van kindercoaches in Nederland en België.

07-05-2020, 12:28 | Lezersnieuws | Estelle De Hingh

Ouders kunnen sinds kort met al hun opvoedvragen terecht bij een nieuwe landelijke telefoonlijn. De Coaches van het Kindercoachgilde bieden gratis een luisterend oor aan ouders en opvoeders. “Ook nu de scholen weer opengaan, is er behoefte aan een luisterend oor. Vanuit onze beroepsvereniging hebben wij het initiatief genomen om met kinder- en opvoederscoaches tijd en aandacht te geven aan ouders die stoom af willen blazen, te sparren of gewoon te praten”, zo verklaart initiatiefnemer Jeannette van Kuik.

“De corona-maatregelen tegen het Covid 19 virus hebben gezinnen in uitzonderlijke situaties gebracht. Veel ouders werken thuis, anderen werken in vitale beroepen en de druk met alle gezinsleden in huis kan hoog zijn. Daarom kan een deskundig luisterend oor verlichting brengen. In gezinnen waar relaties al niet lekker liepen, kunnen de scheuren dieper worden. Voor alleenstaande ouders kan de druk hoog oplopen. Of denk aan ouders met een (aankomende) burn-out. Zij hebben niet de noodzakelijke ruimte voor rust en herstel. Vaak zien we dat innerlijke frustraties een uitweg vinden via hoog oplopende emoties, die veelal op de kinderen worden geprojecteerd.”

Het aantal coaches dat dit belangeloos doet, groeit met de dag en zijn door heel Nederland verspreid. Via www.kindercoachgilde.nl/voor-ouders zijn coaches telefonisch bereikbaar in heel Nederland en België. Kindercoach Estelle de Hingh uit Driebergen doet ook van harte mee aan dit initiatief. Zij is onder andere op vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur bereikbaar via 06-19226871 (zie ook www.estelledehinghkindercoaching.nl). Achter de coaches staat een team van mentoren. Professionaliteit en privacy zijn gegarandeerd.